4.SINIF 2. DÖNEM 2. fen YAZILI SINAVI SORULARI

.SINIF 2. DÖNEM 2. fen YAZILI SINAVI SORULARI

Aşağıdaki soruları okuyun, doğru olan cevabı işaretleyin.
1) Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin küreye benzediğini açıklar?
A) Havaya attığımız taşın yere düşmesi.
B) Kışın kar yağması.
C) Denize baktığımızda yaklaşan geminin önce bacasının görünmesi.
D) İtme ve çekme uygulanan cisimlerin hareket etmesi.

2) Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın gözlemlenebilir katmanlarından değildir?
A) Su küre B) Çekirdek C) Taşküre D)Atmosfer

3) Aşağıdakileden hangisi suyun önemine örnek olarak verilemez?
A) İnsanlar, temizlik işleri için su kullanırlar.
B) Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için suya ihtiyaç duyarlar.
C) Sular bazı canlıların yaşam alanlarıdır.
D) İşimiz bittiği zaman musluğu kapatmalıyız.

4) Aşağıda verilen minerallerden hangisi en değerlidir?
A) Kömür B) Altın C) Mermer D) Tebeşir

5) Verilen seçeneklerden hangisinde kütle birimleri (kg-ton, ton-kg) çevrimi doğrudur?
A) 10000 kg = 1 t B) 15000 kg = 15 t C) 8 t = 800 kg D) 40 t = 4000 kg

6) Aşağıdakilerden hangisi atmosferin görevlerinden değildir?
A) Dünya’yı dıştan sararak gök cisimlerinden korur.
B) Zararlı güneş ışınlarının Dünya’ya girmesini engeller.
C) İnsanların yaşamasını sağlayan oksijeni içinde barındırır.
D) Dünya’nın uzaydan mavi görünmesini sağlar.

7) Aşağıdaki cümleleri okuyun ifade doğru ise ‘D’ harfini, yanlış ise ‘Y’ harfini ayraç içine yazınız.
(.........) Karalar, sular ve hava Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarıdır.
(.........) Dünya üzerinde karalar sulardan çok yer kaplar.
(…….) Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.
(…….) Fabrika bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olur.
(…….) Dünya’yı dıştan saran ve koruyan katmana atmosfer denir.

8)Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştirin
( dörtte üçü – küre – taş küre – kayaç – mineral – su küre – hava küre – maden )

1) Dünya’daki karalara ……………, sulara …………….. ve bunları çevreleyen havaya …………… denir.
2) …………..…. karaları oluşturur, ……..………….kayaçları meydana getirir.
3) Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere ………………. denir.
4) Dünya’mızın şekli ……………….ye benzer.
5) Dünya’nın ………………. sularla kaplıdır.


İlk 6 soru 10 puan, 7. ve 8. soru 20 puandır. Süre: 40 dk.

Labels:comment closed