4.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI

4-B SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI

S-1) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.
(   ) Kurtuluş Savaşı, Türk ulusunun dayanışması sonucu kazanıldı.     
(   ) Sadece tanıdıklarımıza maddi ve manevi yardımda bulunmalıyız
(   ) Emniyet Teşkilatı sosyal bir örgüttür. 
(   ) Bilinçli bir tüketici, aldığı mala dikkat ettiği gibi tüketici haklarını da bilir
(   ) Üretim, dağıtım, ve tüketim aşamasında insanlar vazgeçilmez unsurdur.                                     
(   ) Üretimde üstün hız ve kaliteye sahip olan ülkenin ekonomisi de çok iyi olur.                                                                            
(   ) Teknolojik ürünlerin hepsi yararlıdır, zararları yoktur.                                           
(   ) Zamanı ölçme araçlarından biri de pusuladır.                                                                                                                                  
(   ) Miladi takvimin başlangıcı, Hz. İsa’nın ölümüyle başlar.                                           
(   ) Hızlı nüfus artışı, ülkemiz ve dünya açısından bir sorun teşkil etmez.                            

S-2 )Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.
diyaliz makinesi     reklam     Lozan Antlaşması     kronoloji         internet   
 resmi kurumlar       tüketim    kulüpler     dağ       çöl

a-) Tema Vakfı’nın kuruluş amacı Türkiye’nin………………….olmasını önlemektir.                                      
b-) Okullarda sosyal faaliyetleri …………………………………..düzenler.                                                         
c-) Devlet tarafından oluşturulan kurumlara……………………………………………….denir..                                 
d-) Üretilen mal ve hizmetlerin müşteriler tarafından alınmasına ………………………………..denir.               
e-) Dünya çapındaki devlet kurumlarını, kuruluşları ve bireyleri birbirine bağlayan bilgisayar ağına …………………………………….denir.                                                                                                               
f-) 24 Temmuz 1923’te imzalanan ……………………………………………………………ile Türk Devleti bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etti.                                                                                                                                                
g-) Olayların belli bir tarih sırasına göre gösterilmesine………………………………………………..denir.                                               
h-) Doğal bir unsur olan ………………., çevresindeki araziye göre yüksekliği500 m den yüksek olan 
yerlerdir.                                                                                                                                          
ı-) Ürünleri tanıtmak ve ürünlerin satışını sağlamak için ………………………………………..yapılır.                                                                                                                                                                                                     
i-) Sağlık alanındaki yapılan teknolojik ürünlerden ……………………………………………böbrek hastaları için
önemli bir icattır.                                                                                                                             

Aşağıda verilen sorulardaki doğru olan seçenekleri işaretleyiniz.
S-3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir örgüttür?                                                                         
a-) Kızılay                 b-) Yeşilay            
 c-) Türk Hava Kurumu        d-) Çocuk Esirgeme Kurumu 
S-4) Aşağıdakilerden hangisi TEMA Vakfı’nın görevleri arasında yer almaz?                              
a-) Erozyonla savaşmak                                     
 b-) Ağaçları korumak                       
c-) Ülkemizin çöl olmasını engellemek.               
 d-) Alkolle savaşmak

S-5) Giderleri devlet tarafından karşılanan, görevlileri devlet tarafından atanan yapılara ne denir?
a-) sosyal örgüt               
b-) sivil toplum kuruluşları          
 c-) resmi kurum            
  d-) sosyal grup
                
S-6) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı takvimlerden biri değildir?                    
a-) Miladi Takvim                                    
  b-) On İki Hayvanlı Türk Takvimi       
c-) Hicri Takvim                                    
   d-) Jülyen Takvimi

S-7) Kültürel değerlerimizi koruyan sosyal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?                     
a) AÇEV                    
   b) ÇEKÜL                         
   c) TEMA                                     
d) SSK
            
S-8) Okullarda yapılan deprem tatbikatını düzenlemek hangi eğitici kulübün görevidir?          
a-) Sivil Savunma Kulübü                            
     b-) Satranç Kulübü     
c-) Kızılay Kulübü                                      
     d-) Sağlık Temizlik Kulübü  

S-9) Zonguldak ilimizde maden kömürü çıkarılmaktadır.
Buna göre Zonguldak’ta hangi meslek grubu fazladır?                                              
a-) öğretmen                     
  b-)  maden işçisi                  
  c-) doktor                       
 d-)  mühendis

S-10) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olan maddelerden biridir?                           
a-) pil                           
    b-) plastik                        
 c-) besin artıkları                           
 d-) deterjan

S-11) Aşağıda hammadde ürün eşleştirilmesi verilmiştir.Yanlış olan eşleştirme hangisidir?      
a-) kum - bardak         
 b-) kağıt - ağaç         
   c-) naylon poşet - kömür             
 d-) buğday - ekmek

S-12) İnsanların meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisi rol almaz?                            
a-)yaşadıkları bölgedeki ekonomik faaliyetler               b-) kabiliyetleri
c-) aldıkları eğitim                                                        d-) şans


Labels:comment closed