4.SINIF TÜRKÇE DERSİ 1.YAZILI SORULARI

4.SINIF TÜRKÇE DERSİ 1.YAZILI SORULARI

TÜRKÇE DERSİ 1.YAZILI SORULARI

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?

A.Ne anlatmak istediğini henüz anlamış değilim.
B.Oraya gitmiş ya da gitmemiş fark etmez.
C.Konuyu anlamamış gibi görünüyor.
D.Güzel yapılar çirkin atıklarla kapatılmış.

2.Aşağıda verilen hangi sözcük ikilisi arasında farklı bir ilişki vardır?

A.yüksek-alçak         B. Doruk-zirve           C. Üst-alt             D. Uzun-kısa

3.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A.Bu çalılıktan ince bir değnek koparmıştım.       B.Oldukça uzun  boylu bir gençti.
C.İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin.   D.Bu şehrin tadıkaçtı,hiçbir şey eskisi gibi değil.

4.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi yan anlamda kullanılmamıştır?

A.Geminin burnu karaya vurdu.                  B.Merdivenin ayağı  çok sağlam değil.
C.Adamın gözü deniz mavisiydi.                  D.Bazı dağların başındahala kar var.

5.”Dar” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “az,elverişsiz,sınırlı” anlamındadır?

A.Dara düştüğüm günlerde bana yardımcı oluyor.  B.Bu mahallenin dar sokaklarından araba geçmiyor.
C.Bu dar gelirle hiçbir şey yapılmaz.                D.Aldığı elbise o kadar dar ki sığamıyordu.

6.”derin” sözcüğü hangi cümlede “yoğun” anlamında kullanılmıştır?

A.Bu büyük köşkü derin bir sessizlik kapladı.       B.Bir iki derin nefesten sonra kendine geldi.
C.Bunun için derin bir araştırma yapmak gerekir.  D.Kuyunun derinliğini hesaplamaya çalışıyordu.

7.” Can” sözcüğü hangi tümcede “kişi,birey” anlamında kullanılmıştır?
A.Ayağını vurunca canı acımıştı.                          B.Benimle beraber dört canız.
C.O böreklerden benim de canım çekti.                  D.Canım dans etmek istiyor.

8.Şu cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
A.Kötü zamanlarımda dostlarım yanımdaydı.    B.Kendi dünyasındayaşayan yalnız biriydi.
C.Havada uçan kuş birden sokağa düştü.        D.Bulutlar bütün gökyüzünü kapladı.

9.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim,açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
A.Söyleneni iyi duyamıyor,kulakları ağır işitiyordu.
B.Bir eli yağda bir eli balda,bolluk içinde yaşıyor.
C.Toplantıda çok sıkıldım,içim daraldı.
D.Tatil boyunca,elini cebine atmadı.

10. I.Kitaplarımı hırpalayıp hor kullanmışsın.  II.Annesine derdini anlatmış,içini dökmüştü.
III.Karnın zil çalıyor,çok acıktım.             IV.Eski eşyaları elden çıkardı,para harcamaya kıyamadı.
     Numaralanmış deyimlerden hangisi cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır?
A. I                  
B.II                  
C.III.                
D.IV

11.Aşağıdakilerden hangisi “gökyüzünün bulutla örtülmesi” anlamında kullanılmıştır?
A.Hava kararmak         
B.Hava değiştirmek       
C.Hava kapanmak     
D.Hava açmak

12.Hangi tümcede eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A.Yalan yanlış işlerle beni oyalama.    
B.Siyah elbise kara gözleriyle uyum sağlamıştı.
B.İnsanlar birbiriyle çok içli dışlı olmamalı. 
D.Dün başlayan yolculuk bugün bitti.

13.Altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A.Kar, dağlara olanca hızıyla yağıyordu.   
B.Ağacın dallarındaki meyveler olgunlaşmıştı.
C.Çay yerine meyve suyu içiyorum.         
D.Yolda birçok bitki türü gördük.

14.”kalın-yumuşak-taze-sert-ince-zayıf-bayat” sözcükleri içinde zıt anlamı bulunmayan sözcük hangisidir?
A. yumuşak            B.bayat           C.zayıf      D.kalın

15.Altı çizili sözcüklerin hangisinin yerine eş anlamlısı getirilemez?
A.İhtiyar adam bizi kapıda karşıladı. 
  B.Sesler birleşerek sözcükleri oluşturur.
C.Arkadaşının kalbini kırmıştı.  
  D.Aldığı voleybol topu beyaz renkliydi.

16.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur?
A.Bütün ödevlerimi bitirdim.       
B.En kötü anında bile gülerdi.
C.Bu yaz yaşadığım en güzel yazdı.    
 D.Her şeyi bilmen gerekmiyor.

17.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?
A. masa          
B.sevinç              
C.güneş            
D.ağaç

18.Sözlük sırasında hangi sözcük 3.sırada olur?
A.sadık           
B.sabır               
C.saat              
D.sakız

19.Şu cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yerine zıt anlamlısı getirilemez?

A.Bu civardaki evlerin hepsi çok güzel.    
B.Son zamanlara elden ayaktan düştü.
C.O gece üzerine simsiyah bir elbise giymişti.
D.Önümüzde çok aydınlık günler olduğunu söylüyor.

20.Altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır?

A.Okul insanların sosyalleşmesini sağlayan bir kurumdur.
B.Çocuk istediklerini yaptırabilmek için saatlerce ağladı.
C.Anneler günü için annesine bir demet çiçek almış.
D.Otobüs yola çıkana kadar yerinden ayrılmadı.


Labels:comment closed