4.Sınıf Fen Bilgisi Gezegenimiz Dünya soruları testi

4.Sınıf Fen Bilgisi Gezegenimiz Dünya-1

Bu Test 38 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40dakikadır başarılar.

1. Dünya'mızın en iç kısmında bulunan çekirdeği saran katmana ne ad verililr?
 
Çekirdek
Taş küre
Ateş küre
Yer kabuğu
Bilmiyorum

2. Dünya'mızın dışını saran gaz katmanına ne denir?
Litosfer
Atmosfer
Hidrosfer
Ateş küre
Bilmiyorum

3. Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?
tepsi
silindir
küp
küre
Bilmiyorum

4. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının etkilerinden değildir?
demir tozlarını çeker
elektrik motorunu döndürür
ampulün ışık vermesini sağlar
üzerinden geçtiği ütü telini ısıtır
Bilmiyorum

5. vücuda alınacak havanın büyük oranda temizlediği organ aşağıdakilerdfen hangisidir?
akciğer
gırtlak
burun
soluk borusu
Bilmiyorum

6. Aşağıdakilerden hangisine yer küremizde rastlanmaz?
dağlar
okyanuslar
topraklar
yıldızlar
Bilmiyorum

7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Eriyen kar suları erozyona neden olur.
Volkanlar erozyona neden olur.
Depremler erozyona neden olur.
arazinin verimsiz olması erozyona neden olur.
Bilmiyorum

8. Canlıların kayaçlar içinde taşlaşmış olarak kalan kalıntılarına ne ad verilir?
kemik
kalıt
fosil
kalıntı
Bilmiyorum

9. Aşağıdakilerden hangisinden elektrik enerjisi elde edilmez?
kömür
rüzgar
su
toprak
Bilmiyorum

10. Aşağıdakilerden hangisini yaparken nabız sayımız en fazla olur
yürürken
koşarken
ders çalışırken
uyurken
Bilmiyorum

11. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun en dıştaki katmanıdır?
Ağır küre
Ateş küre
Taş küre
Çekirdek
Bilmiyorum

12. Erozyonla hangisi oluşmaz?
Toprak kayarak sulara karışır.
Her taraf yeşilliklerle kaplanır.
Ormanlar zarar görür.
Tarım alanları azalır
Bilmiyorum

13. Erozyonla hangisi oluşmaz?
Toprak kayarak sulara karışır.
Her taraf yeşilliklerle kaplanır.
Ormanlar zarar görür.
Tarım alanları azalır
Bilmiyorum

14. Erozyonla hangisi oluşmaz?
Toprak kayarak sulara karışır.
Her taraf yeşilliklerle kaplanır.
Ormanlar zarar görür.
Tarım alanları azalır
Bilmiyorum

15. Erozyonla hangisi oluşmaz?
Toprak kayarak sulara karışır.
Her taraf yeşilliklerle kaplanır.
Ormanlar zarar görür.
Tarım alanları azalır
Bilmiyorum

16. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür?
ütü
elektrik sobası
çalar saat
hesap makinası
Bilmiyorum

17. Aşağıda verilenlerden hangisi karışımları ayırma yöntemlerinden biri değildir?
eritme
süzme
yüzdürme
buharlaştırma
Bilmiyorum

18. I-ışık etkisi II-rüzgar etkisi III-ani ısı farklılıkları IV-suyun hareketi Yukarıdaki faktörlerden kaç tanesi yer kabuğunun şeklini değiştiren dış etmenlerdendir?
1
2
3
4
Bilmiyorum

19. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisini havaolayları fala etkiler?
çiftçi
hemşire
öğretmen
doktor
Bilmiyorum

20. 1.Dünya'nın şekli hangi geometrik şekle benzer?
kare
küre
silindir
üçgen
Bilmiyorum

21. 2.Toprak hangi kürede bulunur?
hava küre
su küre
taş küre
ateş küre
Bilmiyorum

22. 3.Magma hangi küreden yeryüzüne çıkar?
hava küre
taş küre
ateş küre
ağır küre
Bilmiyorum

23. 16- Aşağıda verilen araçlardan hangisinde pil kullanılamaz?
El feneri
Ütü
Televizyon kumandası
Duvar saati
Bilmiyorum

24. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenebilir katmanlarından değildir?
Karalar
Sular
aralar ve suları saran hava
Mağma
Bilmiyorum

25. 17- Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik güvenliği ile ilgili yanlış bir davranıştır?
Bozuk araçları kendimiz tamir etmeliyiz.
Açık kablo uçlarına dokunmamalıyız.
Su bulunan ortamlarda elektrikli araçlar çalıştırmamalıyız.
Islak elle fişlere ve prizlere dokunmamalıyız.
Bilmiyorum

26. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Dünya yüzeyinde karalar sulardan daha fazla yer kaplar.
Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
Dünyanın katmanlarından ateş küre en sıcak katmandır.
Dünyamızın şekli küreye benzer.
Bilmiyorum

27. 18- Aşağıda verilen elektrikli araçlardan hangisi, diğerlerine göre daha az elektrik tüketir?
Buzdolabı
Ütü
Volkmen
Kol saati
Bilmiyorum

28. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Dünyamızın şekli küreye benzer.
Dünyanın dörtte biri karalardan oluşur.
Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.
Dünyanın yüzeyinde karalar,sulardan daha fazla yer kaplar.
Bilmiyorum

29. Aşağıdakilerden hangisi minareldir?
demir
kaya
taş
tuz
Bilmiyorum

30. 19- I. Dünya'nın en sıcak katmanıdır II. Dünya'nın en dış katmanıdır Yukarıda özellikleri verilen katmanlar hangileridir?
Ateş küre - Su küre
Ağır küre - Hava küre
Taş küre - Ateş küre
Hava küre - Taş küre
Bilmiyorum

31. Karaları oluşturan taş ve kaya parçalarının genel adı nedir?
toprak
mineral
maden
kayaç
Bilmiyorum

32. Ekenomik değeri olan minarel veya kayaçlara ne isim verilir?
madde
ürün
maden
kaynak
Bilmiyorum

33. 20- Dünya üzerinde buluna sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir çok canlıya yaşama alanı olur
Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir.
Karalara göre daha çok yer kaplar
Büyük bir kısmı tuzlu sudur.
Bilmiyorum

34. Mineral ve kayaçlardan ekonomik değeri olanlara ne ad verilir?
altın
kömür
maden
petrol
Bilmiyorum

35. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
kömür
elmas
şeker
bakır
Bilmiyorum

36. 21- Aşağıdakilerden hangisi, hava kirliliğini azaltmak için alınacak önlemlerden değildir?
Endüstri kuruluşlarının bacalarına filitre takılması
Çöplerin yeşillik alanlara atılmaması
Araçların kullandığı yakıtların çevreyi kirletmeyecek özellikte üretilmesi
Evlerde havayı daha az kirletecek yakıtların kullanılması
Bilmiyorum

37. Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere ne denir?
maden
toprak
kayaç
mermer
Bilmiyorum

38. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenebilen katmanlanlarındandır?
taş küre
ağır küre
mağma
ateş küre
Bilmiyorum

Labels:comment closed