4.sınıf ingilizce 1.yazılı soruları

4.sınıf ingilizce 1.yazılı

A-        karışık verilen cümleleri yazınız.( 10 pts)
            name  / is /  What  / your ……………………….
            is / my /Ali / name    …………………………….
            Too / meet /nice / you / to ……………………….


B- Complete the dialogues. (Konuşmalardaki boşlukları doldurun)(15 Pts )
Hello! What ……. ……… name? My name …… Elif.

H………!
…… name …… Onur.


C- Fill in the missing letters. (Eksik harfleri yazın)( 15pts)
H__LL__
G__OD    M__RN__NG
M__   NAM__   I__   SERDAR
D- Match the pictures with the words. (Resimlerle kelimeleri eşleştirin) (3X10=30 Pts)
1-
4-
10-

a) chalk ...……
b) notebook …………
c) chair …………
d) teacher………
5-
2-
e) student ………
7-
f) door ………
9-
g) window ……
h) board ………
i) desk ………
j) 
6-
3-
 pencil ………
E- Write the numbers in English. (Sayıların İngilizce karşılığını yazın) (3x10=30 pts.)
0 -  …………………                             7 - …………………                                  
2 - …………………                             10 - ………………                                   
8 - …………………                              3 - …………………                                  
6 - …………………                              5 - …………………
1 - …………………                               4 - …………………

Labels:comment closed