4.sınıf matematik 1.YAZILI SORULARI

4.sınıf matematik 1.YAZILI SORULARI


1)Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. (Her  şık 2 puan toplam 10 puan)

a)       12 545 :……………………………………………………………………………………………
b)      134 610 :………………………………………………………………………………………….
c)          2 341 :…………………………………………………………………………………………
d)      224 003 :…………………………………………………………………………………………
e)      305 714 -…………………………………………………………………………………………..
2)Aşağıdaki doğal sayıların rakamla  yazılışlarını karşılarına yazınız. (her şık 2 puan toplam 10 puan)
a)      on altı bin beş yüz kırk dört :………………………………………………………………………
b)      seksen beş bin altı yüz kırk :……………………………………………………………………….
c)      yedi yüz kırk bin altı yüz    :……………………………………………………………………….
d)      altı bin dört yüz otuz dört    :………………………… ……………………………………………
e)      beş yüz on yedi bin yirmi iki -………………………………………………………………………
 3- Aşağıdaki  işlemleri yapınız. (4 Puan)

     5325              6847         2126               3005                    
     3104              4234         5563               1677  
-                    -                    +                     +
            

4- Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. (8 puan)

    75                                   386                                25                             98
      6                                       9                                32                             30
x                                                  


5. Aşağıdaki işlemlerde boş bırakılan yerleri bulunuz. ( 8  puan)

     625               - - -               351                   - - -              
     - - -               234               - - -                   227  
-                    -                     +                       +
     236               334               638                    517

6) . Bir tavuk çiftliğinde 675 tavuk , tavuklardan 136 eksik horoz vardır.Buna göre çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?(10 puan)7- Aşağıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. (Her şık 2 puan toplam 10 puan)

 2 saat 15 dakika  ……………. dakikadır.                                          3 saat 10 dakika ……………. dakikadır.
 90 dakika   ………  saat  …….. dakikadır.                                        2 dakika …………  saniyedir.
 2 gün………saattir.

8- Altı basamaklı en küçük sayı ile beş basamaklı en büyük sayı arasındaki fark kaçtır? (5 puan)
9-       8,3,0,6  ve 9  rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan beş  basamaklı; (her şık 2 puan toplam 8 puan)

             En büyük sayı ............................... ‘dur.               En küçük sayı ............................. ‘dir

             En büyük tek sayı ......................... ‘dür.               En küçük çift  sayı ........................... ‘dır.

10-  .     644 028,  654 792,  654 520,   603 604  doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.(5 puan)


11- Aşağıdaki işlemleri yapınız. (4 puan)
            A)  (45+14) + (8 x 9)=

            B)  (45÷ 8) x (17-7)=

12-  Fatma’nın matematik testlerinden  85,95,70,93 puan almıştır.Fatma’nın aldığı notların aritmetik ortalaması
kaçtır?(10 puan)

13-Aşağıdaki çevirmeleri yapınız.(8 puan)
     7 kg =…………g                           7537 kg=…… t……..kg
    
      3000g=…………kg                     ………….kg=  9 t 304 kg

Labels:comment closed