5. SINIF İNGİLİZCE 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

5. SINIF İNGİLİZCE 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

A.Aşağıdaki cümleler şimdiki zamanda yapılmıştır. Buna göre bu cümlelerin yardımcı fillerini koyunuz.

1)I……..going to school now
2)My father …………playing football
3)They………….listening to music
4)We………….watching tv at the moment

B.Aşağıdaki cümleler şimdiki zamanda yapılmıştır. Buna göre bu cümlelerin fiil durumlarına gerekli eklemeyi yapınız.

1)My teacher is ………………….(play) basketball
2)Arda’s friend is …………………(go) cinema at the present
3)My sister is………………(sleep) now
4)I’m ……………….(study) lesson

C.Boşlukları ” there is” veya “there are” ile doldurun.
1)………………….two pencils  in the bag.
2)………………….a book on the table.
3)…………………an apple  on the desk.
4)……………….three chair in the room.

D.Aşağıda yazılan sayıların karşılarına kaç olduğunu rakamlar ile yazınız.
1)Three hundred  thirty five:……………………………….. ………………………………………………………………
2)One thousand four hundred ninety nine:………………… ………………:…………………………………………..
3)Five hundred fifty thousand:…………………………. …………………………………………………………..
4)Nine million three hundred thousand          :…………………. ………………………………………………………………
5)Twenty two million:…………………………………….. ………………………………………………………………
E.Kelimelerin Türkçe karşılıklarını boşluklara yazınız.

1)Ball              :…………………………
2)Sister                        :…………………………
3)Car               :………………………....
4)Tuesday       :…………………………
5)April             :…………………………
F.Kelimelerin İngilizce karşılıklarını boşluklara yazınız.

1)Ocak                        :……………………….
2)Pazartesi       :……………………….
3)Öğretmen     :……………………….
4)Kedi             :……………………….
5)Bilgisayar     :……………………….

G.Aşağıdaki  cümleleri olumsuz yaparak karşılarına yazınız.
1)They are………. going to school now
2)There is………… a pencil              
3)We have…………. got a ball
4)She is……………. reading a book 
5)I can……………. swim in the sea

H.Aşağıdaki cümleri soru şekline dönüştürünüz.
1)There is a coke on the table :……………………………………………………………...?
2)She is listening to radio :……………………………………………………………...?
3)They can play basketball :……………………………………………………………...?
4)We have got a scholl
:……………………………………………………………...?
5)You are reading a book :……………………………………………………………...?

I.Aşağıdaki sorulara cevap veriniz
1.Can you swim in the sea? Yes…………………………….
2.Have you got a pencil? No………………………………..

J.Aşağıdaki  cümleler geniş zamanda (simple present)
Yapılmıştır. Buna göre bu cümlelerin yardımcı fiillerini koyunuz.
1.He ………..not go cinema.
2.They………..not play handball
3……….you like study?
4.I………love my family.

Süre:40 dakika Başarıl

Labels:comment closed