5.SINIF MATEMATİK DESİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

5.SINIF MATEMATİK DESİ II. DÖNEM II. YAZILISI

SORULAR
  1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazın. (10 Puan)
3 018 407 :
23 302 232 :
101 100 101 :
404 304 000 :
4 000 004 :

  1. Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla yazın. (10 Puan)
Dört milyon iki bin kırk sekiz:
Yirmi milyon altı yüz kırk:
Dört yüz dört milyon altı yüz kırk iki bin üç yüz altmış beş:
Beş yüz yetmiş bir milyon altı yüz otuz iki bin kırk:
Kırk milyon altmış üç bin:

  1. Aşağıdaki ifadeleri karşılarına rakamla yazın. (10 Puan)
Dokuz basamaklı en büyük sayı:
Rakamları farklı en küçük sekiz basamaklı sayı:
Rakamları farklı en büyük yedi basamaklı sayı:
Rakamları farklı en küçük sekiz basamaklı tek sayı:
Rakamları farklı en küçük yedi basamaklı çift sayı:

  1. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapın. (10 Puan)
 43 265                       23 409                        32 568                        45 200
         + 26 735                                    19 909                     -  31 999                      - 15 301
                               +    2 025


  1.  Aşağıdaki işlemlerde istenen verileri bulun. (10 Puan)
  75 A14       A+B+C=?                                17 A19            A+B+C+D+E=?
    B 327                                                           B 571
+ 1 53C                                                      + C6 320
 86  676                                                          49 3DE


     6.Çevresinin uzunluğu 24 cm olan bir karenin alanı kaç cm²’dir? (10 Puan)
     7.Yarıçapı 7 cm olan çemberin çevre uzunluğu ne kadardır? (π = 3 alınız.) (10 Puan)
      8..Aşağıdaki sayıların aritmetik ortalamalarını bulun. (12 Puan)
  • 13, 32, 40, 24 ile 16
      *14, 24, 34 ile 12

     ·        100,150 ile 20

Labels:comment closed