5.SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

TÜRKÇE DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARIDIR

 Ben giderim adım kalır,
Dostlar beni hatırlasın.
Düğün olur, bayram gelir,
Dostlar beni hatırlasın.

Can bedenden ayrılacak,
Tütmez baca, yanmaz ocak,
Selam olsun kucak kucak,
Dostlar beni hatırlasın.

Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüş, kim gülecek
Murat yalan, ölüm gerçek,
Dostlar beni hatırlasın.

Gün ikindi akşam olur,
Gör ki başa neler gelir,
Veysel gider, adı kalır
Dostlar beni hatırlasın
AŞIK VEYSEL
Not: 1.ve 2. ve 3. soruyu şiire göre cevaplayınız.
1. Şair şiire göre dostlarından ne istiyor?

    A) Kendisini sevmesini
    B) Kendisini yalnız bırakmasını.
    C) Kendisini hatırlamasını.
    D) Kendisini anlamalarını.
2. Şiire göre gerçek olan şey nedir?

    A) murat
    B) düğün
    C) çiçek
    D) ölüm.
3. Şiire bir başlık koysaydınız hangi başlığı koyardınız.(Alttaki boşluğa şiire uygun bir başlık yazınız)

C-3  …………………………………………………………………………….

4. "Niçin kondun a bülbül
       Kapımdaki asmaya
       Ben yarimden ayrılmam
       Götürseler asmaya’’
    Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimeler anlam yönünden nasıl kelimelerdir?

    A) Eş sesli
    B) Zıt anlamlı
    C) eş anlamlı
    D) Anlamdaş

5.    Dilimizdeki bazı sözcüklerde sonuna ünlü ile
     başlayan bir ek getirildiğinde son hecedeki
     ünlü ses düşer. Buna ses düşmesi denir.
       Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
  ses (ünlü) düşmesi yoktur? 

A)   Burnunu her şeye sokma.
B)   Annem resme bakıp ağladı.
C)   Ayşe’nin oğlu  yaramaz bir çocuktur.
D)   Uğur herkesi çok seviyordu.

6.’’Az çok demeden biriktireceğin paralar bir süre sonra büyük miktarlara erişir.’’      Yukarıda açıklaması verilen atasözümüz aşağıdakilerden şıklardan hangisidir?

A)Rüzgar eken fırtına biçer.
B)İşleyen demir ışıldar.
C)Görünen köy kılavuz istemez.
D)Damlaya damlaya göl olur.

7.Aşağıdaki kelimelerin hangisi farklı bir ekle
 türetilmiştir?
A) anlamlı                     B) dumansız      
C) insansız                      D) tatsız

8.’’ Şu yaşa geldi ama ……………….gitti’’
Yukarıdaki boşluğa uygun ve doğru olan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

    A) İçime bir kurt düştü
      B) Çenesi düşünce
      C) bir baltaya sap olamadı
      D) Dünya bir araya gelse

9-Aşağıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle kurunuz.
KAFES:……………………………………………………………………..
EBRU:………………………………………………………………………

10-Aşağıda harfleri eksik şekilde verilen kelimeleri tamamlayınız.
k..hr..m..n                       ç..zg..

Labels:comment closed