5.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 3.YAZILI SINAV SORULARI

5.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ (ORTAK) 3.SINAV1- 40.008.008 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Kırk sekiz milyon sekiz
B)   Dört milyon sekiz bin seksen
C)   Kırk milyon sekiz yüz bin sekiz
D)   Kırk milyon sekiz bin sekizA- 147       B- 258       C- 125         D- 1523- Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın özelliklerinden birisi değildir?

A-   Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
B-   Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
C-   Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir.
D-   Karşılıklı açıları birbirine eşittir.4- Bir günde 120 dakika ders çalışan bir öğrenci bir haftada kaç saat ders çalışır?

      A-  14 saat                        B-  12 saat
      C-  13 saat                        D-  15 saat5 458 + =  652   yandaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

    A- 169      B- 187        C-  192          D- 194   
  
      

6-  M – N  =  H    ve   M + N + H = 64  ise  

      M = ?


   A- 34           B- 36           C- 32           D- 30


8- Okulumuz 3 katlıdır. Her katta 6 sınıf, her sınıfta 32 öğrenci olduğuna göre, okulda toplam kaç öğrenci vardır?

  A-  576         B-  657            C-  765       D-  546


9- Figen ile Gülşen’ in yaşları toplamı 52’dir. Gülşen’ in yaşı, Figen’in yaşının 3 katı olduğuna göre, Figen kaç yaşındadır?

     A-  24           B-  17        C-  18        D-  13


10- Kısa kenarı 7 m uzun kenarı 15 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafını 4 sıra telle çevirmek istiyoruz. Kaç metre tel gerekir?

     A- 144         B- 152         C-176        D- 165


11-  7186 sayısını en yakın onluğa ve 2532 sayısını ise en yakın yüzlüğeyuvarlayarak topladığımızda sonuç kaç olur?

   A- 9600       B- 9690     C- 10 500       D- 10 600


12-  Bir eşkenar üçgen ile bir karenin çevreleri birbirine eşittir. Karenin bir kenarı 24 cm ise eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir?

 A- 32 cm     B- 96 cm       C- 72 cm    D- 192cm

Labels:comment closed