5.sınıf geometri testleri

5.sınıf geometri testleri

1. Yarıçapı 30 cm olan çemberin çevresi kaç cm.dir?
 30
 90
 180
 160


2. Yarı çapının uzunluğu 2 cm olan çemberin çevresi kaç cm olur? (Pi sayısı=3)
 9
 12
 16
 18

3. Alanı 78,5 m kare olan dairenin yarıçapı kaç m'dir?(pi=3,14)
 25
 15
 10
 5


4. Bir el arabasının tekerinin çevresi 120 cm dir.Bu tekerin 6 m yol alabilmesi için kaç tur atması gerekir?
 2
 3
 4
 5

5. uzunluğu 25.12 cm.olan bir ipin iki ucu birleştirilerek çember yapılıyor.Meydana gelen çemberin yarı çapı kaç cm.dir?(pi=3,14)
 0,4
 2.5
 4
 4,18


6. Yarıçapı 4 cm olan çemberin alanı kaç santimetrekaredir? (pi=3)
 38
 48
 58
 68


7. Alanı 108 cm kare olan dairenin çevresi kaç cm'dir?(pi=3)
 36
 39
 42
 86


8. Onur kuzusunu otlatmak için ağılın dışına bağlıyor.Kuzunun ipinin uzunluğu 6 m dir.Kuzunun otlayabileceği en büyük alanın çevre uzunluğu kaç m dir?(pi sayısını 3 alınız)
 36
 35
 18
 12


9. Çevresi 16 cm olan karenin içine yarıçapı 2 cm olan çember çizersek çemberin dışında kalan alan kaç santimetre kare olur? Pi=3
 4
 16
 12
 8


10. Yarıçapı 4 cm olan dairenin alanı kaç cm karedir?(pi=3)
 42
 46
 48
 50


11. Çapı 32 cm olan çemberin yarı çapı kaç cm dir.?
 16 cm
 14 cm
 12cm
 10 cm


12. Yarı çapının uzunluğu 4 cm olan çemberin çevresi kaç cm'dir?( pi= 3)
 12
 16
 18
 24


13. Yarı çapı 8 cm olan çemberin çevresi kaç cm.dir? ( =3)
 36
 24
 44
 48


14. Ali kuzusunu otlaması için ip ile bağlamıştır .İpin uzunluğu 10 metre ise kuzunun oylayabileceği bölgenin çevresi kaç metredir?
 48
 60
 24
 52

Labels:comment closed