5.sınıf “ONDALIK KESİRLER” ETKİNLİĞİ

5.sınıf “ONDALIK KESİRLER” ETKİNLİĞİ

1.) Aşağıdaki ondalık kesrin basamaklarını gösteriniz.
Çözüm:
347,609
2.) 24,721 - 24,217 - 24,127 - 24,271 ondalık kesirlerini sıralayınız
Çözüm:
Büyükten küçüğe:………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Küçükten büyüğe: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………….

3.)Rakamları 0,7,3,8 olan en büyük ve en kü-çük ondalık kesrin farkı kaçtır?
Çözüm:4.)Rakamları 8,1,6,3 olan ondalık kesirler yazınız
Çözüm:5.)97,48 ondalık kesri ile hangi ondalık kesri toplarsak toplam 141 olur?
Çözüm:6.)47,348 ondalık kesrinin basamak değerle-rini bulunuz.
Çözüm:


7.)Bir toplama işleminde toplam 368,701’-dir. Birinci toplanan 101,101 ikinci toplanan 78,082 ise üçüncü toplanan kaçtır?
Çözüm:
8.)Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 42,942 ise eksilen sayı kaç-tır?
Çözüm:9.)Okunuşları verilen ondalık kesirleri ra-kamla yazınız.
On iki tam yüzde sekiz     :……………………………
Yüz üç tam binde on sekiz:……………………………
Kırk yedi tam onda dört   :……………………………

10.)(2x1/10 )+(3x1/1000 )+(4x1/100 )=? işleminin sonucunu bulunuz.
Çözüm:11.)(4x100)+(8x1)+ (7tam1/100 )+(3x1/1000 )=? işle-minin sonucunu bulunuz.
Çözüm:12.)( 2/5+2,25)-1,5=?  işleminin sonucunu bu-lunuz.
Çözüm:Labels:comment closed