5.sınıf türkçe testi

5.sınıf türkçe testi

Adı – Soyadı :…………………………………………..No : ……………..

1-) “doğru” sözcüğü hangi cümlede ön ad (sıfat) olarak kullanılmamıştır?
a-) Ahmet doğru söz söyledi.      c-) Konumu doğru olarak anlattım.
b-) Bana doğru yolu tarif et.       d-) Emine doğru soru sordu.

2-) “Küçük gölün içine girince derin olduğunu anladı.”
Cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılırsa cümlenin anlamı değişir?
a-) gölün    b-) içine     c-) derin     d-) küçük

3-) Hangi cümlede “geniş” kelimesinin hem zıt hem
de eş anlamlısı kullanılmıştır?
a-) Küçük tarlada bol ot vardı.                      
 c-) Bol gelen elbisem şimdi dar geliyor.
b-) Dar pantolonu büyük mağazadan aldım. 
d-) Ufak olduğuna bakmayın aslında boldur.

4-) tenha – kalp – zor – harp – fakir – netice
Yukarıdaki sözcüklerin kaç tanesinin hem eş hem de zıt anlamlısı vardır?
a-) 2         b-) 3        c-) 4        d-) 5

5-) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözlükte en sonda yer alır?
a-) mağara        b-) mahkeme        c-) mahalle        d-) mahkum

6-) “Yaramazken  çok uslanmış duruma gelmek”
anlamına gelen deyim hangisidir?
a-) Mürekkep yalamış.    b-) Mum gibi olmak. 
  c-) Renk vermemek    d-) Göz yummak.

7-) “Annem her zaman yemeği göz açıp kapayıncaya kadar hazır ederdi.”
Cümlesinde ,annenin hangi özelliği belirtilmektedir?
a-) Telaşlı olması             c-) Elinin çabuk olması.
b-) Aç gözlü olması         d-) İşini severek yapması.

8-) “Körle yatan şaşı kalkar.” Atasözüne en yakın anlamda
olan atasözü hangisidir?
a-) Üzüm üzüme baka baka kararır.     c-) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
b-) Huylu huyundan vazgeçmez.         d-) Ne ekersen onu biçersin.

9-) “Yarın bize de gelecek misiniz?” Cümlesindeki kişi
(şahıs ) hangisidir?
a-) 1. tekil şahıs    b-) 3. tekil şahıs    c-) 2. çoğul şahıs   d-) 1. çoğul şahıs

10-) Dedem saçımı okşadı , gözlerimin içine baktı  çok
çalışmalısın yavrum dedi.
Cümlesinde hangi sözcük grubu tırnak içine ( “  ” ) alınmalıdır?
a-) çok çalışmalısın yavrum     c-) yavrum
b-) çalışmalısın yavrum           d-) saçımı okşadı , gözlerimin içine baktı

11-) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?
a-) dal        b-) satır     c-) ova      d-) zar

12-) “İki salkım üzümü kedi  yedi.” Cümlesinde hangi
sözcük ismin  –i  hâlini almıştır?
a-) üzümü        b-) iki        c-) kedi        d-) yedi

13-) “Tertemiz evine yeni eşyalar aldı.” Cümlesinde altı çizili
sözcük cümlenin anlamını nasıl etkilemiştir?
a-) zayıflatmış     b-) kuvvetlendirmiş  
   c-) değiştirmemiş        d-) bozmuş
14-) Aşağıdaki kelime gruplarının hangisinde  “anlam ilişkisi” diğerlerinden  farklıdır?
a-) üzüntü – sevinç        c-) büyük - küçük
b-) yaz – kış                  d-) korku – saygı

15-) “de” hangi cümlede yanlış yazılmıştır?
a-) Kardeşini  de gördüm.                     c-) Okul  da eğlence varmış.
b-) Biraz  da beni dinler misin?             d-) Kalede  altın bulmuşlar.

16-) Hangi cümlede bir yazım yanlışı yoktur?
a-) Okullar her yıl haziran ayında kapanıyor.
b-) Gelecek Çarşamba yine geleceğim.
c-) Kardeşim 5 Nisan 2005 salı günü doğdu.
d-) Atatürk, 19 mayıs 1919’da Samsun’ a çıktı.

17-) “kesmek” eylemi hangi cümlede diğerlerinden farklı
anlamda kullanılmıştır?
a-) Pastadan bir dilim  kesti.
b-) Kırık cam parçaları elini  kesti.
c-) Yaşlı ağacı koca bir baltayla  kesti.
d-) Herkesle  selamlaşmayı  kesti.

18-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “dar”  kelimesi
yerine  “zor”  kelimesini getirirsek cümlenin anlamı  değişmez?
a-) Sevgi, dar koridorlarda koşuyordu.
b-) Bu gömlek bana dar geliyor.
c-) Kendini eve dar attı.
d-) Sema büyümüştü artık, önlüğü dar geliyordu.

19-) “Ağam, sen gideli yedi yıl oldu,
         Diktiğin ağaçlar meyveyle doldu,
         Seninle beraber gidenler geri döndü,
         Tez gel ağam, tez gel.”
Yukarıdaki dörtlükte en belirgin duygu hangisidir?
a-) özlem        b-) korku      c-) sevgi       d-) saygı

20-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tekil hem de çoğul
kelime aynı cümlede kullanılmıştır?
a-) Çocuklar evlerine döndüler.
b-) Hasta kuş çok yaşamadı.
c-) Arılar bal yapmaya başladılar.
d-) Atatürk’ün yolunda yürümeliyiz.

Labels:comment closed