5.sınıf Türkçe yazılı soruları

5.sınıf Türkçe yazılısı

       Açsam rüzgara yelkenimi
       Dolaşsam ben de deniz deniz.
       Ve bir sabah vakti kimsesiz,
       Bir limanda bulsam kendimi.
                                        Orhan Veli
Not: 1.ve 2. soruyu şiire göre cevaplayınız.
1. Şair ne yapmak istiyor?
    A) Sabah erken yola çıkmak.
    B) Bir liman kentine yerleşmek.
    C) Çok rüzgarlı bir havada denize açılmak.
    D) Denizleri dolaşıp gitmediği bir limana
         ulaşmak.

2. Şair hangi duygu içindedir?
    A) Yalnız kalmak istiyor.
    B) Denizden uzaklarda kalmak.
    C) Yalnızlıktan üzgün.
    D) Şüphe içindedir.

3. “Beslenmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin
   hangisinde diğerlerinden farklı anlamda
   kullanılmıştır?
    A) Hastaların çiğ sebze ile beslenmeleri
        doğru değildir.
    B) Sağlıklı olmak için iyi beslenmelidir.
    C) Sevgiyle beslenen arkadaşlık yitirilmez.
    D) Beslenmede temizlik önemlidir.

4. “Kırlara doğru uçarcasına koşuyordu.”
       Cümlesinde işi yapan kişiyi bulmak için    
    hangi soruyu yöneltmemiz uygun olur?

    A) Ne?                             B) Nasıl?  
      C) Kim?                            D) Nereye ?

5. “ Dedemlere hep birlikte gideceğiz.
     Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin fiilidir?

    A) Dedemlere                    B) gideceğiz
      C) hep                               D) birlikte

6. Gelmek ile gitmek” kelimeleri arasındaki
 anlam ilişkisinin benzeri, yakalamak kelimesi
 ile aşağıdakileri kelimelerin hangisi arasında
 vardır?
A) tutmak                     B) engellemek   
C) bilmek                      D) bırakmak

7.  Öfkeyle yanıma geldi ( ) biraz bekleyip ( )
        Ne geziyorsun ( )  ( ) diye sordu.
           Yukarıdaki cümlede ayraçların içine
     sırasıyla hangi noktalama işaretleri
     getirilmelidir?

    A) (.) (,) (?) (.)          B) (.) (“) (!) (“)
      C) (,) (“) (.) (“)          D) (,) (“) (?) (“)

8. “Sen söylediklerime kulak asmıyorsun .
     Yukarıdaki altı çizili sözcük öbeğinin
    yerine aşağıdakilerden hangisini
    koyarsak cümlenin anlamı değişmez?

A)   önem vermiyorsun
B)   kızıyorsun
C)   bağırıyorsun
D)   kin güdüyorsun

9. “sıyırmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
     hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)   Ağaçtan düşünce paçalarını sıyırdı.
B)   Bu işlerden kolay sıyıracağını sanma.
C)   Tencereyi sıyırdıktan sonra yıkadı.
D)   Aysun paltoyu çıkardı, kollarını sıyırdı.

10. “yarsız, sevgi, hata, yerde, evli, vagonlar
      Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi
    türemiş sözcüktür?

    A) 3            B) 4             C) 5            D) 6

11.  Aşağıda yanlış olarak yazılmış cümlelerin doğrusunu yazın. (10 Puan)
·        Öğretmen, yaptığım resimi çok beğendi.
…………………………………………………………………………………………….
·        Sende bizimle gelir misin?
…………………………………………………………………………………………….
·        Hava o kadar soğukki ellerim dondu.
…………………………………………………………………………………………….
·        Ahmet’in böyle yapacağı akılıma gelmezdi.
…………………………………………………………………………………………….
·        Bana yardım edermisin?
…………………………………………………………………………………………….

12.  Aşağıdaki deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. (10 puan)

a- aklı  yatmak                         (     )  Doğru olduğunu kabul etmek
b- gözünü dört açmak                (     )  Yapılan iyiliği unutmamak
c- tadına varmak                       (     ) Çok dikkatli ve uyanık olmak
d- iyilik bilmek                         (     ) Bir şeydeki lezzeti, güzelliği anlayıp yaşama
e- göze almak                            (     ) Olumsuz yanlarına rağmen bir işi yapmak                      

13.  Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız. (10 puan)
İçin         gibi          ama         çünkü        veya

Devin gözleri otomobil farı ……………. büyükmüş.
Bu hediyeyi senin ……………. aldım.
Bir ses duydum …………. sesin ne olduğunu anlayamadım.
Yanına bir kazak …………… bir mont al …………………havalar soğuyacakmış.

14. Bildiğiniz bir fıkrayı eğik el yazısı ile yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek yazınız.
 (20 puan)
17)Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A)Bu şarkıyı notalarıyla çalabiliyorum.
B)Alışveriş yaptıktan sonra görüşelim.
C)Yeni işine bir türlü alışamadı.
D)Çocuklar yorgunluktan hemen uyudu.

18)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)Neşeli ol ki genç kalasın.
B)Derslerine çalış ki başarılı olasın.
C)Bende ki kitapları okumalısın.
D)Yola erken çık ki akşama varabilesin.

19)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaş” sözcüğü diğerleriyle sesteştir?

A)Yaş ilerledikçe,bazı şeyleri öğrenmek zordur.
B)Ağaç yaş iken eğilir.
C)Yaş otuz beş ,yolun yarısı eder.
D)Ahmet,sekiz on yaşlarında müziğe başlamıştı.


20)”Bakmak” sözcüğü  aşağıdaki cümlelerin hangisinde beslemek, geçindirmek anlamında kullanılmıştır?

A)Bana baktığını anlayınca,çok utandım.
B)Her yere baktım ama onu bulamadım.
C)Doktor baktıktan sonra bu tahlilleri verdi.
D)Babası öldükten sonra onlara dedesi baktı.


Labels:comment closed