Bir maddenin fiziksel değişime uğradığını gösteren beş önemli ipucu nedir?

Bir maddenin fiziksel değişime uğradığını gösteren beş önemli ipucu nedir?

  1. Kırılma
  2. Kaynama
  3. Donma
  4. Buharlaşma
  5. Ufalama

Labels:comment closed