FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4.SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4.SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORUL

Aşağıdaki soruları okuyun, doğru olan cevabı işaretleyin.
1) Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
A) Cam B) Tahta C) Plastik D) Demir

2) Aşağıdaki nesnelerden hangisi suda yüzer?
A) Demir bilye B) Tahta kaşık C) Taş D) Demir soba

3) Aşağıdaki seçeneklerde verilen maddelerden hangisi doğal maddedir?
A) Beton B) Kurşun kalem C) Kaynak suyu D) Silgi

4) Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A) Hava B) Taş C) Işık D) Toprak

5) Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
A) Silgi B) Toprak C) Tebeşir D) Defter

6) Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?
A) Cam B) Toprak C) Tebeşir D) Tahta

7) Bazı katı maddelerde sıvı ve gaz maddeler gibi konulduğu kabın şeklini alabilir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
A) Tahta B) Ağaç C) Un D) Çivi

8) Cümlelerde boş bırakılan yerlere,aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştirin.
eşya – malzeme – madde - cisim

Ağaç bir ………… dir. Kesilip şekillendirildiğinde …………….. olur. Aynı zamanda mobilya yapımında kullanılan bir …………… dir. Mobilya fabrikalarında masa yapılır. Masa bir …………… dır.

9) Aşağıdaki cümleleri okuyun ifade doğru ise ‘D’ harfini, yanlış ise ‘Y’ harfini ayraç içine yazınız.
· (……….) Tahta katı bir maddedir.
· (……….) Bütün sıvıların belirli bir şekli vardır.
· (……….) Gazlar bulundukları ortama yayılır.
· (……….) Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 hali vardır.
· (……….) Sıvılar konuldukları kabın şeklini alır.

10) a) Aşağıda verilen kütle birimlerini ( kg-g , g-kg ) çeviriniz

4000 gr = ………..kg 25 kg =…………….gr 1500gr = …………..kg

6 kg = ………………gr 7000 gr = ………….kg

b) Aşağıda verilen hacim birimlerini ( L-ml , ml-L ) çeviriniz

2000 ml = …………..L 3 L = ……………ml 24 L = ……………..ml

3500 ml = …………..L 6500 ml = …………..L

Her Soru 10 Puandır.
Süre: 40 dk.

Labels:comment closed