"Sessiz gemi" ve "Mustafa Kemal'i düşünüyorum" şiirlerinin incelemesi


bakıs acısı ısığında, siirin
alanyazındaki incelemelerinde gorulen
“olum” izleğinin otesinde bir

“sonsuzluk”
izleğinin bulunduğu savı anlambilimsel/gostergebilimsel
acıdan, siirde sunulan kavramların cağrısımlarından ve soyut-somut
gostergelerin anlamlandırılmasından yararlanılarak kanıtlanmaya
calısılmıstır. Sunulan dunyanın yorumlanması ile yontemsel bakıs
acısı arasında doğrudan bir iliski bulunmaktadır. Sonucta siir
cozumlemelerinde nesnelliği sağlamak acısından kuramsal
belirlemelerin bakıs acısını etkilediği ve cozumlemenin bilimsel bir

gorunum sunduğu ortaya cıkmaktadır.

biçim&şekil yönünden

siir, 12 dizeden olusmaktadır.Siirin son dizelerindeki sozcukler (aa, bb, cc, dd, ee, ff) biciminde mesnevi nazım seklini andıran bicimde uyaklı (kafiyeli) olarak olusturulmustur. Sesdizimine bakıldığında Aruz vezniyle ve (mef u lu / me fa i lu / me fa i lu / fe ulun) kalıbıyla yazıldığı gorulmektedir. Đc sesteki ahenk siirin butununeyonelik bir sadelik, yalınlık ve akıskanlık sağlamaktadır.

anlam yönünden
Siirin soyut kavramlarına bakıldığında okuyucu uzerinde olumsuz bir durumun sezdirilmeye calısıldığı gorulebilir. Cunku bu kavramlar icinden;
mechul, matem, hicran, elem, bicare, nafile

kavramlarının hepsi insan zihnindeki olumsuz bir durumun dilsel sunulumlarını gostermektedir. Soyut kavramların icindeki diğer sunumlar ise, yansız (・} notr) bir anlam değerine sahip olarak, diğer kavramların ・}olumlu olmalarına gore bicimlenmektedir ya da bu değerleri olduğu gibi yani yansız olarak olumsuz bağdastırıcıların dısında anlamlandırmayı da mumkun kılmaktadır. Siirde gecen bu yansız olarak adlandırılabilecek soyut kavramlar olumsuz tutumu sergileyen diğer kavramların etkisiyle, olumsuz bir tutum sergiler duruma getirilmistir. Bu durum sozdizimsel olarak AO (ad obeği)ni niteleyen AO’leri ile sağanmıtı:
Bicare gonul, hicranlı hayat… vb.

Fakat bu soyut kavramlar icinden biri
“memnun” sunumuyla, alıcıyı olumlu bir tutuma doğru iter gibi gorunse de buradaki memnuniyet,siir dunyasındaki asıl kisinin, yani gemi aracılığıyla aslında
sonsuzluğa giden kisinin icinde bulunduğu duygusal durumun sunumu olarak karsımıza cıkmaktadır. Bu gidisin ardında kalanlar ya da sairin deyimiyle 
rıhtımda kalanlar ise olumsuz bir duygu durumundadırlar.Cunku bu seyahatte ne bir mendil sallanır ne de bir kol11, rıhtımda
kalanların gozleri nemlidir, umutsuzdur, elemlidir, kederlidir,caresizdir.

kavram yönünden 

Siir icindeki bu kavramlara bakıldığında, olumsuzluk iceren kavramlara olumluluk iceren kavramlardan daha cok yer verildiği gorulur. Boyle bir durumda da alıcının (okuyucu/dinleyici), olumsuz bir tutum icine cekilmesi doğaldır. Fakat metindeki Asıl kisi, tum bu olumsuz duyguların dısında; olumsuz bir duruma karsı memnuniyetinide belirtmektedir. Bu memnuniyet zorunluluktan doğmaktadır.Gidenlerin geri donmemesi guzel bir nedene (memnuniyet)bağlanmaktadır.

"Sessiz gemi" ve "Mustafa Kemal'i düşünüyorum" şiirlerinin incelemesi nasıl yapılır? konusunu görüntülüyorsunuz; sessiz gemi ve mustafa kemal i düşünüyorum şiirlerini biçim ve içerik yönünden açılarmısınızzz lutfenn acilll 


Labels:comment closed