Muammer YAYLALI kimdir, Muammer YAYLALI hayatı, Muammer YAYLALI biyografi

Prof. Dr. Muammer YAYLALI kimdir,Muammer YAYLALI kimdir, Muammer YAYLALI hayatı, Muammer YAYLALI biyografi


KISA ÖZ GEÇMİŞ ;

     1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanısıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır. Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır. Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

Halen, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat Bölümü Başkanlığı’nı ve İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir. 

Labels:comment closed