Musa Hakan ASYALI kimdir, Musa Hakan ASYALI hayatı, Musa Hakan ASYALI biyografi

Prof. Dr. Musa Hakan ASYALI kimdir,Musa Hakan ASYALI kimdir, Musa Hakan ASYALI hayatı, Musa Hakan ASYALI biyografi


DereceAlanÜniversiteYıl
LisansElektrik ve Elektronik MühendisliğiBilkent Üniversitesi1990
DoktoraBiyomedikal MühendisliğiUniversity of Southern California, Los Angeles, A.B.D.1998
Yrd. Doç.Dr.Elektrik ve Elektronik MühendisliğiEge Üniversitesi1998
DoçentlikElektrik ve Elektronik MühendisliğiEge Üniversitesi2000
ProfesörlükElektrik ve Elektronik MühendisliğiYaşar Üniversitesi2006
ProfesörlükBiyomedikal MühendisliğiErciyes Üniversitesi2008

5.1 Akademik ve İdari Görevler
Uluslararası Ofis Başkanı 2/2009-7/2009
Erciyes Üniversitesi Uluslar arası Ofisi
Bölüm Başkanı 2/2008-7/2009
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi
Bölüm Başkanı 10/2006-12/2007
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yaşar Üniversitesi
Müdür 10/2005-12/2007
Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Öğretim Üyesi 9/2005-12/2007
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yaşar Üniversitesi
Araştırmacı/Bilimadamı 10/2001-9/2005
Biostatistics and Scientific Computing Dept.
King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Riyadh
Öğretim Üyesi, Doç. Dr. 11/2000-10/2001
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi
Müdür Yardımcısı 5/2000-12/2000
Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Öğretim Üyesi, Y. Doç. Dr. 9/1998-11/2000
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi
Araştırma Görevlisi 10/1992-6/1998
Department of Biomedical Engineering, University of Southern California, Los Angeles
Araştırma Görevlisi 9/1990-9/1992
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi5.2 Doktora Tezi
State and Respiratory Variability in Obstructive Sleep Apnea: A Modeling Perspective (Uyku Derinliği ve Solunum Değişkenliğinin Modelleme Teknikleriyle Araştırılması)
5.3 Hakemlik ve Editörlük
Pattern Recognition için 25 hakemlik.
Bioinformatics Journal için 13 hakemlik.
IEEE Transactions on Information Technology and Biomedicine için 1 hakemlik.
IEEE Transactions on Computational Biology and Bioinformatics için 1 hakemlik.
International Journal of Pattern Recognition için 5 hakemlik.
Journal of Bioinformatics and Computational Biology için 2 hakemlik.
Computer Methods and Programs in Biomedicine için 2 hakemlik.
Current Bioinformatics için 3 hakemlik.
Journal of Medical Systems için 4 hakemlik.
Digital Signal Processing için 1 hakemlik.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of
Engineering in Medicine. için 2 hakemlik.
Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2009) için 7 hakemlik
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi için 2 hakemlik.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi için 1 hakemlik
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi için 1 hakemlik.
Editörlük
1. Current Bioinformatics Journal (Bentham Science Publisher) için Editorial Advisory Board üyesi http://www.bentham.org/cbio/EBM.htm
2. Turkish Journal of Electrıcal Engıneerıng & Computer Sciences (TÜBİTAK) için Editorial Board üyesi
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezi
2001, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İsa Servan UZUN, Kalp Atış Değişkenliğinin Nonlineer Analizi
Doktora Tezi
2007, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fisun Ersan, Akselerometrik Tremor Ölçümü ve Analizi
2008-Devam ediyor, Erciyes Üni., Fen Bilimleri Ens., Elektronik burun ile mikroorganizma türlerinin kokularından sınıflandırılması
2008-Devam ediyor, Erciyes Üni., Fen Bilimleri Ens., Anjiyografinin yolaçtığı stresin elektrofizyolojik metotlarla objektif olarak belirlenmesi
2008-Devam ediyor, Erciyes Üni., Fen Bilimleri Ens., Karaciğerin bilgisayarlı tomografi görüntülerinde doku analizi kullanılarak kistik ve sirozlu yapıların tanısı
7. Yayınlar
Makale
Uluslararası hakemli
M.H. Asyali, “Gene expression profile class prediction using linear Bayesian classifiers,” Comp. Biol. Med., Vol. 37, No. 12, pp.1690-1699, 2007.
M.H. Asyali, R.B. Berry, M.C.K. Khoo, and A. Altinok, “Determining a continuous marker for sleep depth,” Comp. Biol. Med., Vol. 37, No. 11, pp.1600-1609, 2007.
S. Yilmaz, A. Alkan, and M.H. Asyali, “Applications of Parametric Spectral Estimation Methods on Detection of Power System Harmonics,” Electric Power Systems Research, doi:10.1016/j.epsr.2007.05.011 (Available online 2 July 2007), Volume: 78 Issue: 4 Pages: 683-693, 2008.
Zheng L, Polavieja GG, Wolfram V, Asyali MH, Hardie RC, Juusola M, Feedback network controls photoreceptor output at the layer of first visual synapses in Drosophila, Journal of General Physiology, 127 (5): 495-510, May 2006. (Impact Factor ~6)
M.H. Asyali, D. Colak, O. Demirkaya and M.S. Inan, “Gene Expression Profile Classification: A Review,” Current Bioinformatics, Vol. 1, No. 1, pp. 55-73, 2006.
O. Demirkaya and M.H. Asyali, “Segmentation of Microarray cDNA Spots using Markov Random Field Modeling,” Bioinformatics, Vol. 21, No. 5, pp. 644-649, 2005. (Impact Factor 6.7)
M.H. Asyali and M. Alci, “Reliability analysis of microarray data using fuzzy C-means and normal mixture modeling based classification methods,” Bioinformatics, Vol. 21, No. 5, pp. 644-649, 2005. (Impact Factor 6.7)
M.H. Asyali and M. Juusola, “Use of the Meixner Functions in Estimation of Volterra Kernels of Nonlinear Systems with Delay,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 52, No. 2, pp. 229-237, 2005. (Impact Factor ~2)
M.H. Asyali, M.M. Shoukri, O. Demirkaya, and K.S.A. Khabar, “Estimation of Signal Thresholds for Microarray Data Using Mixture Modeling” Nucleic Acids Research, Vol. 32, No. 8, pp. 2323-2335, 2004. (Impact Factor 7.5) (Başlıca Araştırma Eserim; Bu çalışmanın sonucu olarak GeneSure isimli bir biyoinformatik yazılım ürünü ortaya konmuş ve dünya çapında araştırmacıların dikkatine/kullanımına sunulmuştur. Bu araştırma/ürün hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.http://asyali.org/Download/GeneSureBrochure.pdf)
M. Alci and M.H. Asyali, “Assessment of Reliability of Microarray Data Using Fuzzy C-Means Classification,” Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3316, pp. 1322-1327, 2004.
O. Demirkaya and M.H. Asyali, “Determination of image bimodality thresholds for different intensity distributions,” Signal Processing: Image Communication, Vol. 19, No. 6, pp. 507-516, 2004.
M.M. Shoukri and M.H. Asyali, “Statistical Inference on Mixture of Two Binomial Distributions with Applications in Genetic Linkage,” Far East Journal of Theoretical Statistics, Vol. 13, No. 1, pp. 81-100, 2004.
M.M. Shoukri, M.H. Asyali, and A. Donner, “Sample Size Requirements for the Design of Reliability Study: Review and New Results,” Statistical Methods in Medical Research, Vol. 13, No. 4, pp. 251-271, 2004.
M.M. Shoukri, M.H. Asyali, R. VanDorp, and D. Kelton, “The Poisson Inverse Gaussian Regression Model in the Analysis of Clustered Counts Data,” Journal of Data Science, Vol. 2, No.1, pp. 17-32, 2004.
M.M. Shoukri, M.H. Asyali, and S.D. Walter, “Issues of Cost and Efficiency in the Design of Reliability Studies,” Biometrics, Vol. 59, No. 4, pp.1107-1112, 2003.
M.M. Shoukri, M.A Chaudhary, and M. H. Asyali, “Confidence Intervals for the Limiting Availability Assuming Correlated Rayleigh Random Variables,” Journal of Statistical Research, Vol. 37, No. 2, pp. 183-191, 2003.
M.H. Asyali, M.C.K Khoo and R.B. Berry, “Assessment of Closed-Loop Ventilatory Stability in Obstructive Sleep Apnea,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 49, No. 3, pp. 1434-1441, Mar. 2002.
M.C.K Khoo, J.J. Shin, M.H. Asyali, T.S. Kim and R.B. Berry, “Ventilatory Dynamics of Transient Arousal in Patients with Obstructive Sleep Apnea,” Respiration Physiology, Vol. 85, No. 4, pp. 1434-1441, 1998.
R.B. Berry, M.H. Asyali and M.C.K Khoo, “Within Night Variation in Respiratory Effort Proceeding Apnea Termination and EEG Delta Power in Sleep Apnea,” Journal of Applied Physiology, Vol. 112, pp. 291-303, 1998.
Ulusal hakemli
Kutay Kutlu, Çağan Sel, Musa Hakan Asyalı, Sinem Öztayfun. Ses Kontrollü Elektrik Anahtarı. Yaşar University e-Journal, Vol 1, No: 3, 2006.
Senem Kumova Metin, Musa Hakan Asyalı, Tayfun Dalbastı. Spektrometre ve Kolorimetre Uygulamaları İçin CCD Array Verisi Okunması ve İşlenmesi. Yaşar University e-Journal, Vol 1, No: 3, 2006.
Musa Hakan ASYALI, Mehmet DOKUMACI, Murat ÖZDEN, Tayfun DALBASTI Tomografik Görüntüleme Yöntemiyle Cisimlerin Yerinin İki Boyutlu Düzlemde Algılanması (Sensing the Location of an Object over Two Dimensional Plane Using Tomographic Imaging Method). Yaşar University e-Journal, Vol 1, No: 2, 2006.
Ethem Ruhi Turgutalp, Musa Hakan Asyali, A New Proof of Pythagorean Theorem Yaşar University e-Journal, Vol 1, No: 2, 2006.
A.T. Gultekin, M.H. Asyali, Pi Sayısının Monte-Carlo Metodu ve Gregory/Leibniz Formülüyle Hesaplanması Yaşar University e-Journal, Vol. 2, No: 7, 2007.
Musa H. Asyali, Tayfun Dalbasti, An Image Analysis Based Method for the Quantification of Tremor Yaşar University e-Journal, Vol. 2, No: 7, 2007.
Bildiriler
Uluslararası ve Uluslararası Katılımlı
Sözlü Sunulan ve Tam Metin Yayımlananlar
Musa Alcı and Musa H. Asyalı, “Fuzzy-ARMAX Modeling for Nonlinear System Identification,” 1st International conference on Soft Computing Techniques in Economy, Nov. 19-21, 2007, Baku, Azerbaijan.
Musa H. Asyalı and Musa Alcı, “Obtaining Volterra Kernels from Neural Networks” World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006 (WC 2006) Seoul, Korea, Aug. 27- Sep. 1, 2006.
Musa H. Asyalı and Musa Alcı, “Comparison of Fuzzy and Volterra Series Based Nonlinear System Modeling” International Symposium on Mathematical Methods in Engineering, Çankaya University, Ankara, April 27-29, 2006.
Harun Pirim and Musa H. Asyalı, “Self-Organization Inspired from Biological Cell” International Conference on Modeling and Simulation (AMSE’06) Selcuk University, Konya, August 28-30, 2006.
M. Alci, Y. Becerikli and M.H. Asyali, “Orthogonal Fuzzy System Approximation and its Application to Time Series Prediction,” Proceedings of the Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN’2005), pp. 431-438, Izmir, 2005.
M.H. Asyali, “Discrimination Power of Long-Term Heart Rate Variability Measures,” Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, pp. 200-203, Cancun, 2003.
O. Demirkaya, M.H. Asyali, M.M. Shoukri, and K.S. Abu-Khabar, “Segmentation of Microarray cDNA Spots Using MRF-Based Method,” Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, pp. 674-677, Cancun, 2003.
I. S. Uzun, M.H. Asyali, G. Çelebi, and M. Pehlivan, “Nonlinear Analysis of Heart Rate Variability,” Proceedings of the 23th Annual IEEE EMBS International Conference, pp. 1581-1584, Istanbul, 2001.
M.H. Asyali, “Introduction of a New Technique to Estimate Volterra Kernels of Physiological Systems and its Associated Application Mathematical Tool,” Proceedings of the Biomedical Engineering National Meeting BIYOMUT, pp. 66-71, Kayseri, 1999.
M.H. Asyali, O. Mermer and I.S. Uzun, “Simulation of Nonlinear Dynamics of the Nerve Membrane through the Hodgkin-Huxley Model (Part I),” Proceedings of the Biomedical Engineering National Meeting BIYOMUT, pp. 121-130, Kayseri, 1999.
M.H. Asyali, “State and Respiratory Variability in Obstructive Sleep Apnea: A Modeling Perspective,” Proceedings of the Biomedical Engineering National Meeting BIYOMUT, pp. 31-45, Istanbul, 1998.
S.H. Oğuz and M.H. Asyali, “A Morphology Based Algorithm for Baseline Wander Elimination in ECG Records,” Proceedings of the IEEE International Biomedical Engineering Days, pp. 157-160, Istanbul, 1992.
M. Karaman, C. Aydin, E. Kolagasioglu, M. Toygar, A. Baktir, E. Erzin, R. Tahboub, F. Kilic, M. Asyali, and A. Atalar, “VLSI Design of a Digital Beam Former for Phased Array Medical Ultrasound Imaging,” Proceedings of the Bilkent University Electrical Electronics and Computer Engineering Conference, pp. 297-300, Ankara, 1991.
Uluslararası ve Uluslarası Katılımlı
Sözlü Sunulan ve Özeti Yayımlananlar
M.H. Asyalı and A. Alkan, “Identification of Epileptic Seizures Using Discriminant Analysis” Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği; Darboğazlar ve Çözüm Arayışları Çalıştayı, 9-11 Mayıs 2007, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilimdalı, İzmir.
M.M. Shoukri and M.H. Asyali, “Analysis of Clustered Count Data Using Poisson Inverse Gaussian Regression,” EMR Conference of International Biometric Society, Antalya, 2003.
M.H. Asyali and N. Elkum, “Optimization of Sampling Time Designs in Bioequivalence Tests: A Comparison of Techniques,” EMR Conference of International Biometric Society, Antalya, 2003.
N. Elkum and M.H. Asyali, “Design of Optimal Sampling Times in Bioequivalence Studies: A Simulation Approach,” EMR Conference of International Biometric Society, Antalya, 2003.
M.H. Asyali and O. Demirkaya, “Noise Reduction in 3-D PET Images Using Anisotropic Diffusion Filtering,” 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Kusadasi, 2002.
M.C.K. Khoo, M.H. Asyali and R.B. Berry, “Fluctuations in state and respiratory variability during sleep: A modeling perspective,” FASEB JOURNAL 12 (4): 1895 Part 1 Suppl. S Mar 17, 1998. (SCI indexed)
M.H. Asyali and M.C.K Khoo, “Closed-Loop Modeling of the Ventilatory Response to Transient Arousal from Sleep,” Annals of Biomedical Engineering, Vol. 25, Supplement 1, pp. S18, 1997 IEEE BMES Annual Fall Meeting, San Diego, 1997.
R.B. Berry, M.H. Asyali, M.C.K. Khoo, “Cyclic Variability in the Arousal Threshold to Airway Occlusion in Obstructive Sleep Apnea, Proceedings of the American Lung Association and American Thoracic Society International Conference, San Francisco, 1997.
M.C.K. Khoo, R.B. Berry, J.W. Shin, M.H. Asyali, R. Woo and P. Sadowsky, “Ventilatory Dynamics of Arousal in Obstructive Sleep Apnea Syndrome During CPAP Application,” Proceedings of American Lung Association International Conference, New Orleans, 1996.
J.W. Shin, R.B. Berry, M.H. Asyali and M.C.K. Khoo, “Quantitative Assessment of Sleep Disordered Breathing Using a Fuzzy Logic Based Algorithm,” Proceedings of American Lung Association International Conference, New Orleans, 1996.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Özdemir A.T., Danışman K., Asyali M.H.,“FPGA Tabanlı Aritmi Sınıflandırıcı”, 14.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2009), İzmir, 20-24 Mayıs 2009.
Okkesim Ş., Asyali M.H., Kara S., Kaya M.G., Ardıç İ., “Koroner Anjiyografi Kaynaklı Anksiyetinin Deri İletkenliği ve Pletismografi ile Değerlendirilmesi,”, 14.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2009), İzmir, 20-24 Mayıs 2009.
Aksebzeci B.H., Kara S., Asyali M.H., Kahraman Y., Er Ö., Kaya E., Özbilge H., Asyali M.H. “Mikroorganizma Türlerinin Ayırma Analizi ile Sınıflandırılması”, 14.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2009), İzmir, 20-24 Mayıs 2009.
İçer S., İkizceli T., Coşkun A., Asyali M.H. “Karaciğer Yağlanması Ultrasonografi Görüntülerinin Değerlendirilmesi”, 14.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2009), İzmir, 20-24 Mayıs 2009.
Kayaaltı Ö., Asyali M.H., Tuna İ.S., Durak A.C., “Karaciğer Kist Hidatiğinin Doku Analizi”, 14.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2009), İzmir, 20-24 Mayıs 2009.
Kara S, Latifoglu F, Asyali M.H. “Hamilelikte Fetus Gelişiminin Umbilikal Atardamar Doppler Sinyalleri İle Değerlendirilmesi”, 13.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2008), ODTÜ, Ankara, 29-31 Mayıs 2008.
S. Okkesim, S. Kara, M. H. Asyalı, T. Uysal, “Sınıf 2 Malokluzyona Sahip Çocuklarda Kullanılan Apareyın 6 Ay Sonunda Çene Kaslarında Oluşturduğu Etkinin Değerlendirilmesi”,13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2008), ODTÜ, Ankara, 29-31 Mayıs 2008
S. Kara, F. Latifoglu, M. H. Asyalı ,“Hamilelikte Fetus Gelişiminin Umbilikal Atardamar Doppler Sinyalleri ile Değerlendirilmesi”, 13.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2008), ODTÜ, Ankara, 29-31Mayis 2008.
M. H.Asyalı, A. T. Özdemir, B. H. Aksebzeci, K. Danışman ,“Aritmi Sınıflandırmada Kullanılan Yapay Sinir Ağlarının Karmaşıklığın Azaltılması,” 13.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2008), ODTÜ, Ankara, 29-31Mayis 2008.
Kitap
Alanında Yabancı Dilde Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı
G. Celebi, I. S Uzun, M.H. Asyali, and M. Pehlivan, “Nonlinear Analysis of Heart Rate Variability.” Book Chapter in Nonlinearity and Disorder: Theory and Applications, pp. 387-396, Kluwer Publishers, 2001, New York (Editors:
Abdullaev F.; Bang, O.; Sørensen, M.P.) ISBN: 9781402001918.
M. H. Asyalı and M.Alcı, “Comparison of Fuzzy and Volterra Series Nonlinear System Modeling Approaches” Book Chapter in Mathematical Methods in Engineering, pp. 335-345, Springer, 2007, Dordrecht, (Editors: Tas, K.; Tenreiro Machado, J.A.; Baleanu, D.), 2007, ISBN: 9781402056772.
Alanında Yabancı Dilde Kitap Yazarlığı
Signals and System Lab Using Matlab (Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders notu, İngilizce, 200 sayfa)
Web sitesi: http://asyali.org/Matlab.asp
Image Processing with MATLAB: Applications in Medicine and Biology, CRC Press (İngilizce, 488 sayfa, 22 Aralık, 2008 #ISBN-10: 0849392462, #ISBN-13: 978-0849392467)
Web sitesi: http://www.biomedimaging.org/
Rapor
M.H. Asyali, An Introduction to Wavelet Analysis and Edge Detection on Medical Images Using Discrete Wavelet Transform, Research Report, submitted to Biomedical Engineering Dept., University of Southern California, Los Angeles, May 1996.
M.H. Asyali, Power Spectrum Analysis of Heart Rate Variability Signal and Computer Simulation of Interaction Between Heart Rate Variability and Respiration, Research Report, submitted to Biomedical Engineering Dept., University of Southern California, Los Angeles, December 1993.
M.H. Asyali, Computer Simulation Experiments on the Nonlinear Dynamics of the Nerve Membrane Through the Hodgkin-Huxley Model, Research Report, submitted to Electrical and Electronics Engineering Dept., Bilkent University, Ankara, Turkey, June 1992.
8. Çalışma Alanıyla İlgili Ödül
King Abdulaziz City of Science and Techology City (Suudi Arabistan) tarafindan “Quantification of Movement Disorder Tremors Using Digital Image Analysis” isimli proje icin 16,000 USD destek ödülü (Ağustos 2005).
2004 Yılı Taninmis/Başarılı Araştırmacı Ödülü (8,000 USD), King Faisal Specialist Hospital and Research Center (Şubat 2005).
Prof. Laurence Freedman Genç Araştırmacı Destek Ödülü, the 2nd International Biometric Society Conference of the Eastern Mediterranean Region, Antalya (Ocak 2003).
“İzmir’de Elektromanyetik Alan Kirlenmesinin Ölçümü ve Değerlendirmesi” isimli proje için Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından teçhizat alım desteği. (Süre: Nisan 2000-Ekim 2001, Destek: 2,000 USD).
“Texas TMS320-C6000 Serisi Sayısal Sinyal İşleme/Değerlendirme Kıymığı Üzerinde Örnek Sinyal İşleme Uygulamaların Gerçeklenmesi” isimli proje için Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından teçhizat alım desteği. (Süre: Nisan 1999-Nisan 2001, Destek: 2,000 USD).
“Bilgisayar Destekli Bir Elektrokardiyografi Sinyali Algılama, Saklama ve Değerlendirme Sisteminin Tasarlanmasi/Geliştirilmesi” isimli proje için Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafindan teçhizat alım desteği. (Süre: Kasım 1998-Kasım 1999, Destek: 1,500 USD).
University of Southern California, Center for Excellence in Teaching tarafından düzenlenen Öğretimde Yenilikçi Projeler Yarışmasında “Development of an Interactive Software Tool for Teaching Nerve Cell Physiology” isimli projeye destek ödülü (Süre: Mayıs 1993-Mayıs 1995, Destek: 10,000 USD).
9. Araştırma Projesi Yürütücülüğü
Yurtdışı Kaynaklı Tamamlanmış Proje
King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Biostatistics, Epidemiology and Scientific Computing Bölümündeki bilim adamı/araştırmacı görevim sırasında aşağıda İngilizce isimleri ve kısa açıklamaları sunulan projelerde, proje yöneticisi (PI), yönetici yardımcısı (co-PI) ya da araştırmacı (co-I) olarak görev yaptım. Bu projeler hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki internet adresinden alınabilir.
http://www.asyali.org/Research.htm
(RAC # xxxx-yyy: Projeye King Faisal Research Center tarafından verilen onay kodunu göstermektedir.)
Estimation of Volterra Kernels of Physiological Systems Using Meixner Functions, RAC # 2020-018 (M. H. Asyali, PI; M. Juusola, co-I, Cambridge University, Physiology Lab)
Diagnostic Power of Different Heart Rate Variability Measures in Detecting Cardiac Health Condition, RAC # 2030 032 (M. H. Asyali, PI)
Estimation of Signal Thresholds for Microarray Data Using Mixture Modeling, RAC # 2030 030 (M. H. Asyali, PI; M. M. Shoukri, co-I; O. Demirkaya, co-I)
Design of Optimal Sampling Times in Bioequivalence Studies Using Computer Simulations, RAC # 2021 025 (Naser Elkum, PI; Musa H. Asyali, co-PI; M.M. Shoukri, co-PI)
Modeling Correlated Data from Cluster Randomization and Observational Studies, RAC # 990 011
Planning a Reliability Study: Cost and Efficiency Consideration, RAC # 2011 063, (M.M Shoukri, PI; M.H. Asyali, co-I)
Sample Size Requirements for the Design of Inter-Observer and Intra-Observer Agreement Studies: A Review and Some New Results, RAC # 2030 036 (M.M Shoukri, PI; M.H. Asyali, co-PI)
Yurtiçi kaynaklı tamamlanmış proje
Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen “İzmir’de Elektromanyetik Alan Kirlenmesinin Ölçümü ve Değerlendirmesi” isimli proje (Nisan 2000-Ekim 2001).
Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen “Texas TMS320-C6000 Serisi Sayısal Sinyal İşleme/Değerlendirme Kıymığı Üzerinde Örnek Sinyal İşleme Uygulamaların Gerçeklenmesi” isimli proje (Nisan 1999-Nisan 2001)
Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen “Bilgisayar Destekli Bir Elektrokardiyografi Sinyali Algılama, Saklama ve Değerlendirme Sisteminin Tasarlanması/Geliştirilmesi” isimli proje. (Kasım 1998-Kasım 1999).
10. Son üç yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uyg.
2005-2006
Güz
CE 305 Introduction to Microprocessors
2
2
2
CE 315 Signals and Systems
3
0
2
MATH 202 Differential Equations
2
2
20
MATH 341 Complex Analysis I
4
0
2
Bahar
CE 204 Computer Architecture and Organization
3
2
20
CE 114 Discrete Computational Structures
3
0
20
2006-2007
Güz
VCTP 215 Introduction to Computer Architecture
3
0
20
CE 315 Signals and Systems
3
0
10
CE 419 Digital Image Processing
3
0
5
CE 101 Introduction to Computer Eng
2
0
50
Bahar
CE 402 Artifical Neural Networks
3
2
2
CE 114 Discrete Computational Structures
3
0
50
VCTP 210 Team Projects
0
2
20
2007-2008
Güz
CE 491 Graduation Project
0
6
6
CE 315 Signals and Systems
3
0
15
CE 419 Digital Image Processing
3
0
12
CE 101 Introduction to Computer Engineering
2
0
50
Bahar
EE 417 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri
2
0
50
BMM 501 Biyomedikal Enstrümantasyon ve Ölçümler
3
0
2
BMM 511 Biyomedikal Sistemlerin Modellenmesi
3
0
2
2008-2009
Güz
EE 403 Tıbbi Elektronik
2
0
35
BMM 507 Biyotıp Bilimleri için Temel Matematik
3
0
12
Bahar
BMM 512 Biyomedikal Görüntü İşleme
3
0
10
EE 417 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri
2
0
40

11. Diğer bilgiler
Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencilerinin mezun olmak için tamamlaması gereken, cihaz geliştirme çalışmaları içeren 30 civarında bitirme projesine danışmalık yaptım. Bunlardan bazılarını aşağıda sıralıyorum:
Lokomotor aktivitenin VBasic yazılımlı arayüz ile izlenmesi ve değerlendirilmesi
Telsiz mikrofon tasarımı
EKG sinyalindeki R noktaları arasındaki süreyi otomatik belirleyen cihaz tasarımı
Termoiletkenlikle hidrofalide kullanılan şant hortumundaki akımının yüzeyden ölçümü
Matlab ortamında Türkçe için metinleri sesli okuyan yazılım geliştirilmesi
Titreme (tremor) ölçümü ve kaydetme için bilgisayar arayüzlü devre tasarımı
TMS320C62xx DSP Evaluation Modülü ile FIR ve IIR Dijital filtre uygulamaları
Ses kontrollü elektrik anahtarı tasarımı
Hareket algılayıcılı aydınlatma sistemi tasarımı
Mikroişlemci ile beyin sıvısı basıncı kontrolü
Kolorimetre ve spektrometre uygulamaları için CDD-Array verisi okunması ve işlenmesi
Pulse oksimetre tasarımı
Elektronik stetoskop tasarımı
Mikrokontrollerli serum damlası sayacı
Trafik kavşağı kontrolü için devre tasarımı
Photometrik teknikle nabız ölçüm devresi tasarımı
Ultrasonik soğuk buhar üreten cihaz tasarımı
Mikrokontrollerli motor hız kontrol devresi tasarımı
Mikrokontrollerli kas stimulatörü tasarımı

Labels:comment closed