Platon ve Aristotalesin atom hakkındaki görüşleri nelerdir?

Platon ve Aristotalesin atom hakkındaki görüşleri nelerdir?,Platonun atom hakkındaki görüşleri nelerdir?, Aristotalesin atom hakkındaki görüşleri nelerdir?

Maddenin bölünemeyen çok küçük  taneciklerden oluşmadığını daha küçük taneciklere bölünebileciğini söylemişlerdir

Labels:comment closed