Rasyonel sayılarda dört işlem soru cevap örnekleri

Rasyonel sayılarda dört işlem soru cevap örnekleri ,Rasyonel sayılarda dört işlem soru cevapları,Rasyonel sayılarda dört işlem soruları


Rasyonel sayılar sayı doğrusu üzerinde bir nokta ile gösterilen yani varlığı gerçek ve bilinen sayılardır. Bu sayılar kesirli ifade edilebilen sayılardır. Rasyonel olmayan sayılara Irrasyonel sayı denir. örneğin Pi sayısı, Karekök(2) sayıları irrasyonel olup sayı doğrusunda tam olarak gösterilemezler.

Rasyonel sayıların matematiksel olarak ifade edecek olursak

p ve q aralarında asal iki tam sayı olsun. p/q olacak şekilde ifade edilebilen tüm sayılara rasyonel sayı denir.

Toplama ve çıkarma örnekleri

Paydalar eşit ise paylar direkt toplanır ve ya çıkarılır.

4/6 + 2/6 - 3/6 +10/6 = (4+2-3+10)/6=13/6

Paydalar eşit değilse paydaların en küçük ortak katı (OKEK-EKOK) bulunur. Sonrada tüm kesirli ifadeler (EKOK/kendi paydaları) sayısıyla genişletilir. Atık paydalar eşit olduğundan yukarıdaki örnekteki gibi işlem yapılabilir.

2/7 + 5/3 - 7/4 + 1/5 - 3=?

bu işemde paydalar 7,3,5,4 ve 1 'dir. Bunların en küçük ortak katı 420'dir. Şimdi 2/7, 5/3, 7/4, 1/5 ve 3 kesirlerini sırasıyla 420/7, 420/3, 420/5, 420/4 ve 420/1 sayıları ile genişletelim. Bu takdirde işlemimizin sonucu

=120/420 + 700/420 - 735/420 + 84/420 - 1260/420=(120+700-735+84-1260)/420

=1071/420

olur.

Çarpma işlemi ise paylar kendi aralarında ve paydalarda kendi aralarında çarpılır. Sonrada sonuçlar sırasıyla pay ve payda olarak yerine yazılır. En sonunda sadeleştirme varsa yapılır.

Tabi bu işlemde önce sadeleştirmelerde yapılabilir.

5/8 * 6/5 * 2 * (-12/11)=?

Payların çarpımı 5*6*2*(-12)=-720

Paydaların çarpımı 8*5*1*11=440

720/440=18/11

elde edilir.

Bölme İşlemi

Bölünen sayı aynı bırakılma kaydıyla bölen sayının pay ve paydası yer değiştirilerek çarpım işlemi yapılır.

NOT: BÖLMEDE AYNI ÇIKARMADAKİ GİBİ YER DEĞİŞTİRME KURALI YOKTUR. ANCAK BÖLMEDE BUNA DİKKAT ETMEK ÇOK ÖNEMLİ...

7/8 : 15/11 = 7/8 * 11/15 = (7*11)/(8*15)=77/120

Örnekler

9/8 : 12/5 = 9/8 * 5/12

Burada 9 ile 12 3 ve 4 olacak şekilde sadeleşir.

3/8 * 5/4 = 15/32


Labels:comment closed