Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz

Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Dosyası, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Testi , Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Programı, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Oyunları, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Yazılısı, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Resimleri, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Haritaları, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Projesi, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz İndir, Sakarya Savaşı ve Büyük TaarruzBilgisi, Sakarya Savaşı ve Büyük TaarruzDers Notu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Performans Ödevi, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Videosu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Filmi, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz 


Türk ordusu niçin Sakarya’nın doğusuna çekilmek zorunda kaldı?   İnönü muharebelerinde yenilen yunanlılar, takviye askerler getirmişler ve İngilizlerden yeni silah alarak Türk Ordusunun toparlanmasına izin vermeden saldırmak istemiştir. Kütahya- Eskişehir muharebelerinde  (10-24 Temmuz) ordumuz yenilince kaybı azaltmak için M. Kemal ordunun Sakarya ırmağının doğusuna çekilmesini istemiştir.
 Bu durum halkı nasıl etkilemiştir?
   Ordunun çekilmesi halkı telaşlandırmış güven biraz azalmıştır, bazıları TBMM. nin Kayseri’ye taşınmasını istemiştir. Bazı milletvekilleri de “Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor, bu gidişin elbet bir sorumlusu vardır” diyerek suçluyorlardı.
5 Ağustos’ta M. Kemal’e niçin Başkomutanlık yetkisi verildi?
   M. Kemal’i sevmeyenler başarısız olur ve liderlikten çekilmek zorunda kalır diye, sevenler ise başaracağına inandıkları için  Başkumandan yaparak meclisin yetkilerini M. Kemal’e vermişlerdir.
 8 Ağustos’taki Tekalif-i Milliye Emirleri niçin çıkarılmıştır?
   M. Kemal başkumandanlık yetkisini kullanarak ordunun ihtiyacını karşılayabilmek için milli ihtiyaçlar emrini çıkarmış ve her aileden daha sonra verilmek şartıyla yiyecek ve giyeceğinin %40 nı, taşıt ve binek hayvanlarının %20 sine, ve orduya malzeme yapımında zanaatı olanlara yükümlülük getirdi.
Sakarya Meydan muharebesi nasıl gerçekleşmiştir?
Yunan saldırısı ile başlayan savaş 23 Ağustosta başlamıştır. M. Kemal “hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça bırakılamaz” diyerek 22 gün 22 gece süren savaşı 13 Eylülde kazanmıştır.
Sakarya savaşının sonuçları nelerdir?
1)Türklerin 1683 Viyana Kuşatmasından beri süren geri çekilmesi sona erdi.
2)19 Eylülde M. Kemal’e TBMM “Gazilik” ve “Mareşallik” unvanı verdi.
3)Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan  ile 13 Ekimde Kars anlaşması yapıldı ve Moskova anlaşması onaylanarak Rus sınırı belirlenmiş oldu.
4)20 Ekim’de Fransa ile Ankara anlaşması yapıldı.
 Ankara anlaşmasının önemi nedir?
1)Bu anlaşma ile Fransa Hatay dışında işgal ettiği yerlerden çekildi. Ancak Hatay’daki Türklere geniş yetkiler veriliyordu.
2)İşgalcilerden birisi Misak-i Milliyi tanımış oldu.
3)Güney cephesindeki birliklerin tamamı Batı cephesine aktarıldı.
Büyük Taarruz için hangi hazırlıklar yapılmıştır?
1)M. Kemal’in başkumandanlık yetkisi iki kez uzatıldı
2)Diğer cephelerdeki birlikler batıya kaydırıldı.
3)Silah ihtiyacı için İstanbul’dan silah kaçırıldı
4)Düşmanın bozduğu toplar tamir edildi
5)İtalya , Fransa ve Rusya’dan silah satın alındı.
6)Düşmana hazırlık içinde olduğumuzu belli etmemek için Futbol maçları ve balolar tertiplendi.
7)Orduya taarruz eğitimi verildi.
Büyük Taarruz nerede başladı ve nerede bitti?
  26 Ağustos’ta Afyon Kocatepe de Başkumandanlık meydan muharebesi başladı 30 Ağustosta zafer kazanılınca düşmanın toparlanmasına ve Trakya’daki birlikleri ile birleşmesine izin vermemek için “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir” denilerek 9 Eylül de İzmir, 12 Eylülde Bursa alınarak düşman denize dökülmüştür.
Büyük Taarruzun önemi nedir?
1)Türk Kurtuluş Savaşının askeri safhası bitmiştir.
2)Miryokefalon ile Anadolu’nun tapusu alınmış Büyük Taarruzla burayı kimsenin alamayacağı belirtilmiştir.

Labels:comment closed