Sbs matematik deneme sınavı

.:: EYÜPLÜ ŞEHİT SEZAR AYDIN İLKÖĞRETİM OKULU ::.
Geri


FEN VE ANADOLU LİSELERİ MATEMATİK DENEME SINAVI


1)
30 öğrencinin girdiği bir sınavda geçenlerin puan ortalaması 84,

kalanların puan ortalaması 60, tüm sınava girenlerin

puan ortalaması 80 ise bu sınavdan kaç öğrenci geçti?


a) 24


b) 5


c) 25


d) 30


e) 20

2) Bir üçgenin kısa kenarı 6, ortanca kenarı x ve uzun kenarı 16 ise

x in alabileceği tüm tamsayı değerleri kaç tanedir?


a) 13


b) 12


c) 11


d) 10


e) 9

3) (2x-6).(3x-9).(4x-8).(7x-14)=0 denklemini sağlayan x değerlerinden oluşan

kümenin kaç tane öz alt kümesi vardır?


a) 5


b) 4


c) 3


d) 2


e) 1

4) Bir ABC üçgeninin köşeleri A(3,1), B(-2,3), C(-1,-1) bir çember üzerindedir.

Bu çemberin merkezinin koordinatlarını bulunuz.


a) (5/2, 1/2)


b) (-5/2, -1/2)


c) (2/5, 2)


d) (2, 1/5)


e) (5, 2/5)

5) Yanal ayrıtının uzunluğu 13, yüksekliği 12 birim olan

bir dik koninin hacmi kaç pi eder?


a) 10


b) 25


c) 50


d) 100


e) 1000

6) Sayısal olarak alanı hacmine eşit olan kübün bir kenarının uzunluğu kaçtır?


a) 9


b) 8


c) 7


d) 6


e) 5

7) 1990.1991.1992.1993+1994.1995.1996.1997+1998.1998 toplamı mod 17 ye göre kaçtır?


a) 5


b) 4


c) 3


d) 0


e) 1

8) 1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64=x/(x+1) ise x tamsayısının değerini bulunuz.


a) 30


b) 31


c) 32


d) 33


e) 34

9) Köşelerinin koordinatları (1,0), (0,1), (-1,0) ve (0, -1) olan

kareyi belirten ifade hangisidir?


a) |x|+|y|=1


b) |x|-|y|=1


c) |x|.|y|=1


d) |x|/|y|=1


e) |x|+|y|=-1

10) a@b=a/b+b/a ise (1@2)@3=?


a) 25/30


b) 5/2


c) 30/61


d) 61/30


e) 36/30

11) 5ab4 tam kare ise a+b nin değerini bulunuz.


a) 11


b) 9


c) 7


d) 5


e) 3

12) Fikretin parası Aytenin parasının 2 katıdır.

Zerrinin parası ise Fikretin parasının üç katıdır.

Üçünün toplam 54 doları varsa Fikretin kaç doları vardır?


a) 24


b) 12


c) 6


d) 3


e) 48

13) Bir dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu kök içinde 16s+1 ise (s>0)

ve diğer iki kenarın uzunlukları s ve s+1 ise s kaçtır?


a) 8


b) 7


c) 6


d) 5


e) 4

14) AC nin BC ye paralel olduğu bir ABCD yamuğunda AC ile BD nin

kesim noktası O ve AB=3.CD, AC=4.OC ve CD=3 ise OA uzunluğu kaçtır?


a) 12


b) 10


c) 9


d) 8


e) 3

15) Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları tamsayı olmak üzere

bir tabanının köşegen uzunluğu 10 cm., bu tabanın bir kenarı 6 cm. ise

bu dikdörtgenler prizmasının yanal alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


a)301


b)234


c)320


d)423


e)231

16) Bir x doğal sayısının 11 katı yaşında olan bir annenin,

bu x sayısının 3 ve 4 katları yaşlarında iki çocuğu vardır.

Üçünün yaşlarının en büyük ortak böleni 4 ise üçünün yaşlarının

en küçük ortak katının 1/4'ü kaçtır?


a) 142


b) 132


c) 112


d) 102


e) 214

17) 1 Şubat 2000 sabah saat 12:00 de doğru zamanı gösteren

bir saat her gün x dakika geri kalmaktadır. Bu tarihten sonra

ilk defa 7 Mayıs 2000 sabah saat 12:00 de doğru zamanı

gösterdiğine göre x kaçtır?


a) 15


b) 30


c) 45


d) 50


e) 60

18) Kenar uzunluğu 14 birim olan bir karenin içine karenin kenarlarına

teğet olacak şekilde bir çember yerleştirilmiştir.

Çemberin dışı ile kare arasında kalan alanı bulunuz.

Pi sayısını 22/7 alınız.


a) 350


b) 14


c) 154


d) 196


e) 42

19) P(1,0), Q(0,2), R(-1,1) ve T(x,y) noktaları bir paralelkenarın

köşeleridir. T noktasının koordinatlarını bulunuz.


a) (1, 0)


b) (-1, 0)


c) (0, -1)


d) (0, 1/2)


e) (1/2, 0)

20) Bir çift zar atılıyor. Zarlardaki gelen sayıların farkının

tam olarak 1 olması olasılığı kaçtır?


a) 24/36


b) 12/36


c) 8/36


d) 5/36


e) 9/36

21) B açısı dik olan ABC üçgeninin B den geçen BH yüksekliğin uzunluğu

12 cm. dir. AH uzunluğu 9 cm. ise BC nin uzunluğu kaçtır?


a) 10


b) 15


c) 20


d) 25


e) 30

22) {1,2,3,4,5,6,7} kümesinin boş olmayan alt kümelerinden kaç tanesi

tamamen tek sayıları içerir?


a) 12


b) 13


c) 14


d) 15


e) 16

23) {1,2,3,4,5,6,7,8} kümesinin kaç tane alt kümesinin

{1,2,3,4} kümesi ile boş olmayan bir kesişimi vardır?


a)84


b)23


c)832


d)238


e)382

24) a sayısı 1 den farklı ve a+b=a.b ise b nin a cinsinden değeri kaçtır?


a)a/(a+1)


b)a/(a-1)


c)a+1/a


d) a-1/a


e)(a-1)/a

25) Bir silindirin taban yarıçapı yarıya indirilir,

yüksekliği 20 katına çıkarılırsa bu silindirin hacminde

nasıl bir değişme olur?


a) 5 kat azalır.


b) 5 kat artar.


c) 4 kat artar.


d) 10 kat artar.


e) 10 kat azalır.

26) Bir kübün köşelerinden kaç farklı doğru geçebilir?


a) 28


b) 56


c) 12


d) 8


e) 16


27) x sayısı -1 den farklı ve 2/(2+(2/(1+x)))=3/4 ise x=?


a)11


b)10


c)1


d)-11


e)8

28) a ve b sayıları tamsayı olmak üzere

a2-b2=13 ise a3-b3=?


a)127


b)91


c)78


d)217


e)85

29) 1 den 40 a kadar tamsayıların toplamından

bu aralıktaki tek sayıların toplamı çıkarılırsa kaç kalır?


a)204


b)240


c)420


d)402


e)240

30) Bir sayının 1/2 sinin 1/3 ünün 1/4 ü 10 ise bu sayının çeyreği kaçtır?


a) 80


b) 48


c) 24


d) 40


e) 60
Labels:comment closed