Sbs Türkçe deneme sınavı testi çöz

Kör Mustafa, nasıl becerdi, bilmem.... Denize diklemesine inen çalılığın bir kısmını ne pahasına ayıkladı biliyor musunuz? Tırnakları pahasına... O çalı çırpının sere serpe geliştiği bu denizlere diklemesine inen toprak öyle taşlık, öyle taşlıktı ki... sonra, Mustafa gündüzleri başka yerde çalışmak zorunda idi.
Bir sonbahar baktı ki küçük çam ağaçları, filizi, körpe dikenli yapraklarıyla üç beş kocayemiş, çıngır yemişleri yer yer esmer, pembe külrengi toprağa saye (gölge) salar. 
( Aşağıdaki 3 soruyu parçaya göre cevaplayınız.)1. Kör Mustafa'nın kişiliği için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Toprakla uğraşmayı seven biri.
B) Güçlüklerle savaşmayı seven biri.
C) Hayalci, maceraperest biri.
D) Çalışkan, azimli biri.2. Yukarıdaki parçanın sonuna bir atasözü eklemek istersek aşağıdakilerden hangisi uygun olur?
A) Akıl, akıldan üstündür.
B) Dökme suyla değirmen dönmez.
C) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
D) Haydan gelen huya gider.


3. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) İnatçı insanlar mutlaka amaçlarına ulaşırlar.
B) Kararlı ve çalışkan insanlar, güzel eserler ortaya koyarlar.
C) Amaçlarımız ulaşabilecek türden olmalıdır.
D) Çalışkan insanın kazancı iyi olur.


4. "Aç at yol, aç it av almaz" atasözü aşağıdakilerden hangisiyle anlam yönünden benzeşir?
A) Aç gözünü, açarlar gözünü.
B) Aslan ağzından av alınmaz.
C) Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez.
D) Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?
A) O, her zaman ince bir insandı.
B) Sıcak sözleri hepimizi etkiledi.
C) Bu iş beni hiç sarmadı. 
D) Taşı güçlükle yuvarlad.


6. "Gölge" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamda kullanılmamıştır?
A) Kardeşim ağacın gölgesinde serinliyor.
B) Güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşer.
C) Bazı bitkiler gölgeden hoşlanırlar.
D) Tehlikeyi sezince babasının gölgesine sığınır.


7. "Böyle" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ZARF olarak kullanılmıştır?
A) Böyle insanları sevmem.
B) Bana böyle davranma.
C) Böylesini daha önce görmemiştim.
D) Böyle havalarda dışarı çıkma.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ZAMİR yoktur.
A) Bu soruyu hanginiz çözebilir?
B) Sorulardan kaçını çözebildin?
C) Yarınki maç hangi sahada yapılacak?
D) Dün neden bize gelmedin?


9. "Otobüs" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Otobüs kasabada durdu.
B) Yolcular binince otobüs hareket etti.
C) Miras kalan parayla bir otobüs aldı.
D) Otobüs, bir yıla varmadan eskiyiverdi.


10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlı olarak kullanılmıştır?
A) Şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bıraktı.
B) Şairimiz, hala Türk şiirinin zirvesindeydi.
C) Günlerdir bu öfkeli dağın zirvesine ulaşmaya çalışıyordu.
D) Başarının zirvesine ulaşmak, orada kalmak istiyordu.


11. "Ancak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde BAĞLAÇ görevinde kullanılmıştır?
A) Çaylarınız ancak hazırlandı.
B) Gelirim; ancak fazla oturmam.
C) Bu soruları ancak sen çözebilirsin.
D) Ödevimi ancak bugün yapabildim.


12. "Yalnız" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde EDAT görevinde kullanılmıştır?
A) Bu yolculuğa yalnız çıkmamalısın.
B) Yalnız yolcu ikinci durakta indi.
C) Onu yalnız ben anlarım.
D) Yalnızı, kimsesizi çok korurdu.


13. "Yetiştirdiği ürünleri satmak için sabahleyin pazara gitti." cümlesinde "Nereye" sorusuna cevap veren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne
B) Belirtili nesne
C) Yüklem
D) Dolaylı Tümleç


VATAN
Göğünden yedim
Güneşinden yedim
Meyvenden yedim
Vatan!
Taşından
Toprağından da yedim.
 
14. "Vatan" şiirinde aşağıdaki duygulardan hangisi yer almaz?
A) Sevgi
B) Acıma
C) Minnet
D) Bağlılık


15. Her türlü olanağı olmak, kimseye minnet etmemek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağzından ateş saçmak.
B) Kel başa şimşir tarak.
C) Eleğim var, sacım var, komşuya ne borcum var.
D) Döner taşım yok, uçan kuşum yok.


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil yoktur?
A) Camdan bakınca onu gördüm.
B) Kardeşim koşarak yanıma geldi.
C) Konuşmadan bir süre yürüdüler.
D) Bu konuda sarsılmaz bir inancı vardı.


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Duvardaki nefis tablodan gözlerini ayıramadı.
B) Dedilerki bu şehirde bilge biri yaşarmış, onu görmeye geldim.
C) İnsan gibi konuşsaydın şüphesiz ki iyi davranırdı.
D) O kadar çok yemişti ki anlatamam.


18. Ölüm içimde (I) 
Ölüm dışımda (II) 
Ölüm talihsiz (III) aşımda
Ölüm kuru başımda
Teselli (IV) benim gözyaşımda
 
Yukarıdaki numaralandırılan sözcüklerden hangisi yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV


19. Aldığı "ek" in etkisiyle hangi kelimenin kökünde ses değişimi yapılmıştır?
A) Sokağın
B) Çocukluğum
C) Gelmişti
D) Kaçtı


20. "Yanlış" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde SIFAT olarak kullanılmıştır?
A) Yanlış yola girdik.
B) Doğruyu yanlışı bilirsiniz.
C) Onları yanlış yönlendirmemelisiniz.
D) Sorudaki yanlışı buldum.

CEVAP ANAHTARI : 1C 2C 3B 4C 5D 6D 7B 8C 9C 10C 11B 12C 13D 14B 15C 16D 17B 18C 19A 20A 

Labels:comment closed