SOSYAL BİLGİLER DERSİ "VATAN ve MİLLET" ÜNİTESİ TEST SORULARI







SOSYAL

BİLGİLER DERSİ "VATAN ve MİLLET" ÜNİTESİ TEST

SORULARI

 


1. Aşağıdakilerden hangisi, hayvan

hücresinde bulunmaz?

....Klorofil

....Sentrozom


....Hücre zarı


....Çekirdek


2.Aşağıdakilerden hangisi kasların görevi

değildir ?

....Vücudun hareketini sağlamak

....İç organların hareketini sağlamak


....Kan hücrelerini üretmek


....Vücuda biçim vermek


3.Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi

değildir ?

....Vücudu dik tutmak

....Vücudun hareketine destek sağlamak


....İç organları korumak


....Vücut hareketlerini kontrol etmek


4.Aşağıda belirtilenlerden hangisi "bel

kemiği"nin eş anlamlısıdır ?

....Omur

....Omurga


....Omurilik


....Omurilik soğanı


5.Aşağıdakilerden hangisi bacak

kemiklerindendir ?

....pazı kemiği

....kaval kemiği


....kürek kemiği


....dirsek kemiği


6.Aşağıdaki kemikler şekillerine göre

sınıflandırıldığında, hangisi farklı grupta yer alır ?

....kürek kemiği

....baldır kemiği


....kaval kemiği


....dirsek kemiği


7.Aşağıdakilerden hangisi kemik zarının

görevi değildir ?

....Kemik dokusunun onarımını sağlamak

....Kemiklerin kalınlaşmasını sağlamak


....Kemiklerin birbirlerine bağlanmasını sağlamak


....Kemiklerin beslenmesini sağlamak


8.Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen

kemikler çeşit olarak birbirinden farklıdır ?

....kafatası - leğen kemiği

....pazı kemiği - ön kol kemiği


....baldır kemiği - uyluk kemiği


....omur kemiği - kaval kemiği


9 .Aşağıdaki kemik kısımlarının hangisinde

kırmızı ilik bulunmaz?

....Pazı kemiğinin ucunda

....Omur kemiğinin ortasında


....Bilek kemiğinin içinde


....Parmak kemiğinin ortasında


10 .Aşağıdakilerden hangisinde verilen

kemikler, birbirine oynar eklemle bağlanmıştır ?

....kalça - uyluk

....baldır - kaval


....kaburga - göğüs


....omur - kaburga


11. Omurga hakkında verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır ?

....Omuriliği korur

....Gövde kemiklerindendir


....Oynar eklemlerden oluşmuştur


....Bir bölümü göğüs kafesinde yer alır


12. Aşağıdakilerden hangisinde düz kaslar

bulunmaz?

....bronşlarda

....ince bağırsakta


....idrar torbasında


....ağızda


13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde

yanlış bilgi verilmiştir?

....Kasların uçlarında bulunup, onların kemiklere tutunmasını

sağlayan beyaz, sağlam kısımlarına kas teli denir


....Beyaz kas tellerinin uzunluğu, kırmızı kas teline göre

daha kısa ve daha ince yapılıdır



....Beyaz kaslar, isteğimiz dışında hareket eder


....Kalbimiz, isteğimiz dışında çalışan bir organ olup,

kırmızı kas yapılıdır



14. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin

görevi değildir ?

....Vücudu dik tutmak

....Vücudun hareketine destek sağlamak


....İç organları korumak


....Vücut hareketlerini kontrol etmek


15. Sağlıklı bir iskelet ve kas sistemine

sahip olabilmenin en önemli şartı nedir?

....Yaşa ve vücuda uygun spor yapmak.

....Vücudu kazalardan korumak.


....Dengeli beslenmek.


....Fazla yorulmamak.


16. Burkulmalarda meydana gelebilecek iç

kanamayı önlemek için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılır?

....Soğuk suya tutma

....Sıcak su ile ovma


....Gevşek sarıp, sıcak tutma


....Yavaşça hareket ettirme


17. Aşağıdakilerden hangisi, insanda

iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir ?

....Bazı organları dış basınçtan korumak

....Bazı organlara destek olmak


....Kan hücrelerinin oluşmasını sağlamak


....Vücudun hareketlerini yönetmek


18. Aşağıdakilerden hangisi eklemlerin

görevi değildir ?

....Vücudun hareketini sağlamak

....İç organların hareketini sağlamak


....Kemiklerin birbirlerine bağlanmasını sağlamak


....Vücutta esneklik kazandırmak


19. Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin

görevi değildir ?

....Kalsiyum depo etmek ve gerektiğinde kana vermek

....Kan hücrelerinin yapımını sağlamak


....İç organların tutunmasını sağlamak


....Kasları deriye bağlamak


20. Aşağıdakilerden hangisi kısa

kemiktir?

....el bileği

....uyluk


....baldır


....kürek


21. Aşağıdakilerden hangisi kemiklerde

görülen bir hastalıktır?

....kızamık

....raşitizm


....dizanteri


....tetanos


22. Aşağıdakilerden hangisinde verilen

kemikler, oynamaz eklemle bağlanmıştır?

....dirsek - pazı

....uyluk - kaval


....yan kafa - alın


....kürek - pazı


23. Aşağıdakilerden hangisi istemsiz

çalışan çizgili kastır?

....kalp

....karın


....parmak


....yemek borusu


24. Aşağıdaki kemik kısımlarının hangisinde

kırmızı ilik bulunmaz ?

....Kafatası kemiklerinin içinde

....Uyluk kemiğinin ucunda


....Leğen kemiklerinin içinde


....pazı kemiğinin ortasında


25. Aşağıdakilerden hangisinde verilenler

birbirleriyle eklem oluşturur ?

....kaval kemiği - uyluk kemiği

....göğüs kemiği - kürek kemiği


....ön kol kemiği - kürek kemiği


....parmak kemiği - bilek kemiği




Labels:



comment closed