Türkçe adlar testi


1. -ler (-lar) eki, eklendiği sözcüğe çokluk anlamı verir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler,-lar “ eki,
bu açıklamaya örnek değildir?

A)  Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.
B)  Kardeşimin gözleri, ileri derecede miyop.
C)  Dünyaları verirdim senin uğruna.
D)  Bu akşamları hüzünleri evde bıraktım.
E)  Dün yine yapayalnız dolaştım sokaklarda.
2. Gölgesiyle(I) oynuyor bir garip (II) ördek Suların(III) içinde neşeli, mutlu Yalnızlık dert (IV) değil, belli O, mutlu ve güzelliğinin bilincinde(V) Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri soyut addır?
A)  I-II
B)  I-III
C)  II-III
D)  III-V
E)  IV-V
3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk adı değildir?
A)  Üzümlerden iki salkım da bana verdi.
B)  Meclis yakında tatile çıkacakmış
C)  Her şeyi tabur komutanından öğrendik.
D)  Kasabanın dışında tek tük evler var.
E)  Bu kağıdın her destesi ayrı renkte.
4. “Kaç yıldır mal mülk sahibi olamadılar.” Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili ikilemeyle aynı görevde bir ikleme vardır?
A)  Adam çerçeveleri satmak için kapı kapı dolaştı.
B)  Gökyüzünde yıkdızlar söndü birer birer...
C)  Gece gündüz çalışıyoruz işi bitirmek için.
D)  Üzerindekiler çok kötü, kendine üst baş al.
E)  Denize açılıyodu dar dar sokaklar.
5. " de.......de" bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ad tamlamasının tamlananı durumundaki sözcükleri bağlamıştır?
A)  Onu eve de büroya da davet ettim, ama gelmedi.
B)  Toplumsal romanları da macera romanlarını da severim.
C)  Kardeşimin metematiği de coğrafyası da iyidir.
D)  Çiftlikte büyükbaş hayvan da keçi de yetiştiriliyor.
E)  Cumhuriyet şiiri de modern şiir de toplumsal konulara değinmiştir.
6. Tamlananı belgisiz zamirden oluşan ad tamlamalarında,tamlayan eki yerine “-den “ eki kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir tamlama vardır?
A)  Buradaki herkesin görüşlerinden yararlanmak istiyorum.
B)  Açıklama, ikinci paragraftan itibaren başlıyor.
C)  Yazısında, bazı anlatım bozukluklarından örnekler vermiş.
D)  Bugün, sanatçılardan birçoğu geçim sıkıntısı içindedir
E)  Bu tür romanlardan,oldum olası sıkılmışımdır.
7. I. Kuşlar yağmur yağdırır da II. Yağmur güneşe gülerdi ya III. Ben sana gelirdim. IV. Sevincin yarısı ağzımda V. Cebimde geceden yıldızlar Yukarıdaki dizelerin hangisinde durum eki almış bir sözcük yoktur?
A)  I.
B)  II.
C)  III.
D)  IV.
E)  V.
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması vardır?
A)  Taptaze bir bahar getirdim sana
B)  Her şey düşlerin gibi güzel olsun
C)  Şu yalnızlığa iki kurşun sıksam iyi gelecek
D)  Fotoğraflar sensiz, İstanbul’u heceliyor
E)  Geçmez sızısı bir türlü kalplerin
9. "Belirtisiz ad tamlaması biçimindeki kimi bileşik adlar, bir ad tamlamasında tamlanan olarak kullanıldığında ikinci bir ad tamlaması takısı alır." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım vardır?
A)  Havuzun çevresi, katırtırnağı ile kaplıydı.
B)  Gökyüzünün rengine bakılırsa,yağmur geliyor.
C)  Eşinin kahvaltısı bitmeden sofradan kalkmadı.
D)  Yemeğin üstüne birer tavukgöğsü ısmarladı.
E)  Şu devetabanını da diğer odaya alalım.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ad, genel anlamıyla kullanılmıştır?
A)  Kompozisyona koyduğun başlık çok ilginçti.
B)  Aynı yıllarda eleştiri kuramı üzerine eğildim.
C)  Kağıdın kenarına eklediği notlar, önemliydi.
D)  Bu öykünün, benim için özel bir yönü vardır.
E)  Yazınızın en can alıcı tarafı da buydu.
11. Aşağıdaki altı çizili ad tamlamalarının hangisinde, tamlayan ve tamlanan arasında ötekilerden farklı bir anlam ilgisi vardır?
A)  Herkesideprem korkusu sarmıştı.
B)  Aldığı ölüm haberi onu perişan etti.
C)  Girdiği alkol komasından kurtulamadı.
D)  Bu sel felaketi, bütün köyü yok etmişti
E)  Artık, ayrılık acısına tahammülüm kalmadı.
12. Küçültme ekleri yardımıyla adlarda küçültme anlamı sağlanabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir sözcük vardır?
A)  Üzerine incecik bir ceketle dolaşıyordu.
B)  Gözünde bir arpacık çıkmıştı.
C)  Minicik elleri soğuktan titriyordu.
D)  Ona birazcık yardım etseydin.
E)  Bu kitapçık işine çok yarayacak.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?
A)  Ulusal bir tiyatro festivali düzenleyeceğiz.
B)  Genel olarak tiyatro eleştirisinin niteliği tartışıldı.
C)  Yarınki topalntının içeriğini pek bilmiyorum.
D)  Festival sırasında izlediğim oyunları anlatayım.
E)  Bembeyaz yüksek duvarlarla çerçevelenmiş bir yereydik.
14. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ortak bir ad tamlaması kullanılmıştır?
A)  Üretimin ve tüketimin azalması, sistemi hayli sarsmıştı.
B)  Endüstrileşme hızıyla uyumlu bir kentleşme,kalkınmayı sağlar.
C)  Bu sorunun yanıtı, çelişkilerin derinliğine ve boyuntuna bağlıdır.
D)  Tüketim toplumu değerlerinin egemenliği,toplumu değiştirir.
E)  Küçücük bir yerleşim biriminde bu tür olaylar sıkça olur.
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına
başka sözcük girmiş bir ad tamlaması yoktur?

A)  Ey, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
B)  Burda garip ruhların söndü bütün hevesi
C)  Gönlümü Maraşlı’nın yaktı kara haberi
D)  Hiç bitmez mi bu garip gönlün çilesi
E)  Ak düşmüştü saçlarının kızıl rengine
16. "Başarımızın temelinde insan sevgisi yatıyor." Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Soyut adlara yer verilmiştir.
B)  Birden fazla ad tamlaması vardır.
C)  İyelik eki kullanılmıştır.
D)  Türemiş adlara yer verilmiştir.
E)  Belirtme durum eki almış bir ad vardır.
17. Aşağıdaki cümlelerde geçen özel adların hangisi tür adından oluşmamıştır?
A)  Çiğdem, bu soruyu çözemiyorum,diye sızlandı.
B)  Bu akşam Sevgilerde toplanıyoruz.
C)  Şu da komşunun yaramaz oğlu Vural.
D)  Demet’le Kaya ön sırada otururlar.
E)  Melek her fırsatta bize telefon eder.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır?
A)  Yazdıklarımı sevmeseniz bile anlayacağınızı umarım.
B)  Öykücülükte bayrak, kadın sanatçıların elinde şu yıllarda.
C)  Bu sanatçıyı kutlamayı, yüklendirmeyi bir görev bildim.
D)  Koca bir roman konusu yarım daktilo sayfasına sığdırılmış.
E)  Onun sıcak,duygu yüklü günlüklerini zevkle okudum.
19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması kullanılmamıştır?
A)  Güz ki suçsuzluğunumu temize çıkaran mevsimdir hala Sapsarı bir gülücük iliştirir ağzımın kıyısına
B)  Masamda güz yaprakları odam yaprak kokar Bu benim yaşadığımdır, yaprak siner eşyaya
C)  Bazen de bir tutam nergis,odam nergis kokar Bu benim özlemimdir lekesiz zamanlardan kalma
D)  Bütün gün yağmurlarda kalırım odamda Bu benim şairliğimdir çıkarım bazen gün ışığında
E)  Ömrüm biraz daha yalnız biraz daha kalabalık Güz,balkonda kuşlar, yüzümü bırakırım kuşlara
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?
A)  Malganda pişen yemeğin kokusu bütün köşkü sarmıştı.
B)  Hafız Efendi, elindeki şemsiyeyi kapının arkasına bıraktı.
C)  Tadı nefisti ikram ettiğimiz çikolatalı pastanın.
D)  Yaşlı olan, esmer yüzlü, kırçıl sakallı, orta boylu bir adamdı.
E)  Köyün bütün çocukları arabaların toplandığı yere birikmişti.

CEVAP ANAHTARI:1C 2E 3D 4D 5C 6D 7A 8B 9C 10B 11B 12E 13B 14A 15D 16E 17C 18D 19E 20C

Labels:comment closed