Zekat nelerden verilir, zekat hangi mallardan verilir, zekat nelerden verilmez

Zekat nelerden verilir, zekat hangi mallardan verilir, zekat nelerden verilmez


Zekatı verilmesi gereken mallar şunlardır:
  1. Para, altın, gümüş, paraya çevrilebilen değerli evrak: hisse senedi, tahvil vb.
  2. Büyük ve büyükbaş hayvanlar
  3. Ticaret malları
  4. Toprak ürünleri
Kişinin kullandığı aletler, araba, içinde oturduğu ev vb. eşyalar zekata dahil edilmez. Bir malın zekata dahil edilebilmesi için aranan genel özelik, onun ticari olarak kullanılıyor olmasıdır.
Kişinin kullandığı altın/gümüş takılar zekata dahildir.

Labels:comment closed