Tarih öncesi çağların tarhleri nelerdir?

Tarih Öncesi Çağlar Şeması
TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
KABA TAŞ(PALEOLİTİK-ESKİ TAŞ) DEVRİ
 İnsanlığın yaşadığı en uzun devirdir.
 Sivri ve keskin taşlarla kendilerini korumaya çalışıyorlardı.
 Ekonomik olarak avcılık ve toplayıcılık vardır.

YONTMA TAŞ(MEZOLİTİK-ORTA TAŞ) DEVRİ
 İnsanlar alet yapmayı öğrendiler.
 Mağara duvarlarına resimler yapıyorlardı.
 Avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorlardı.
 Taştan ve kemikten aletler yapıldı.
 Devrin sonunda ateş bulundu.

CİLALI TAŞ (NEOLİTİK –YENİ TAŞ) DEVRİ
 Bu devirde taşla birlikte kemikte düzgün hale getirilerek silah olarak kullanılmıştır.
 Tarım hayatı başlamıştır. Özellikle tarım yapmanın öğrenilmesi bu toplumların beslenme ve yaşam tarzlarında kökten değişikliklere yol açmıştır. Büyük ölçüde rastlantılara, ileri derecede uzmanlaşmaya bağlı olan avcı-toplayıcı yaşam tarzı yerini, besin maddelerini stoklayabilen ve beslenme açısından daha güvenli toplumlar yaratmıştır.
 Tüketici durumdaki insanlar üretmeye başlamışlardır.
 İlk köyler kurularak yerleşik hayata geçilmeye başlanmıştır.
 Köpek, koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
 Dönemin sonlarına doğru dokumacılık başlamıştır.
 Kilden kap-kacak yapılmıştır.

MADEN DEVRİ (M.Ö. 5500-3500)
BAKIR DEVRİ
 Bulunan ve kullanılan ilk maden bakırdır.
 Bakırdan silah, kap-kacak yapıldı.
 Dini inançlar bu dönemde gelişti.

TUNÇ DEVRİ
 Alet yapımında kullanıldı.
 Bu devir şehir devletlerinin kurulduğu dönemdir.
 Ticari ilişkiler artmıştır.
 Anadolu’da Asur kolonileri kurulmuştur.
 Üretim artmıştır.

DEMİR DEVRİ
 Demir tarımda, günlük hayatta kullanılmaya başlandı.
 Madeni para ilk kez bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
 Polis denilen site şehir devletlerinin yerini büyük devletler almaya başlamıştır.
 Sanayinin gelişimine ortam hazırladı.
 Devrin sonuna doğru yazı icad edilmiştir. Tarih öncesi dönemler kapanarak Tarihi devirler başlamıştır.

Labels:comment closed